Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
күбүрө - Этиш

күбүрө

Этиш, терс формасы - күбүрөбө

"күбүрө" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочкүбүрөө
Терс формасыкүбүрөбө
Кош мамиле формасыкүбүрөш
Кош мамиле формасы 2күбүрөштүр
Аркылуу мамиле формасыкүбүрөт
Аркылуу мамиле формасы 2күбүрөттүр
форма1күбүрөткүз
форма3күбүрөн
Форма -гансыкүбүрөгөнсү
Форма -гансыбакүбүрөбөгөнсү

"күбүрө" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен күбүрөдүмбиз күбүрөдүк
2 жаксен күбүрөдүңсилер күбүрөдүңөр
2 жак (сылык түрү)сиз күбүрөдүңүзсиздер күбүрөдүңүздөр
3 жакал күбүрөдүалар күбүрөштү

"күбүрө" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен күбүрөп жатамбиз күбүрөп жатабыз
2 жаксен күбүрөп жатаcыңсилер күбүрөп жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз күбүрөп жатаcызсиздер күбүрөп жатасыздар
3 жакал күбүрөп жататалар күбүрөп жатышат

"күбүрө" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен күбүрөймбиз күбүрөйбүз
2 жаксен күбүрөйсүңсилер күбүрөйсүңөр
2 жак (сылык түрү)сиз күбүрөйсүзсиздер күбүрөйсүздөр
3 жакал күбүрөйталар күбүрөшөт

"күбүрө" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү: