Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
кичүү - Зат атооч
кичүү - Сын атооч

"кичүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочкичүүкичүүлөр
Иликкичүүнүнкичүүлөрдүн
Барышкичүүгөкичүүлөргө
Табышкичүүнүкичүүлөрдү
Жатышкичүүдөкичүүлөрдө
Чыгышкичүүдөнкичүүлөрдөн

"кичүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч кичүүм кичүүң
кичүүңүз
кичүүсү
Иликкичүүмдүнкичүүңдүн
кичүүңүздүн
кичүүсүн
Барышкичүүмөкичүүңө
кичүүңүзгө
кичүүсүнө
Табышкичүүмдүкичүүңдү
кичүүңүздү
кичүүсүн
Жатышкичүүмдөкичүүңдө
кичүүңүздө
кичүүсүндө
Чыгышкичүүмдөнкичүүңдөн
кичүүңүздөн
кичүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочкичүүлөрүмкичүүлөрүң
кичүүлөрүңүз
кичүүлөрү
Иликкичүүлөрүмдүнкичүүлөрүңдүн
кичүүлөрүңүздүн
кичүүлөрүн
Барышкичүүлөрүмөкичүүлөрүңө
кичүүлөрүңүзгө
кичүүлөрүнө
Табышкичүүлөрүмдүкичүүлөрүңдү
кичүүлөрүңүздү
кичүүлөрүн
Жатышкичүүлөрүмдөкичүүлөрүңдө
кичүүлөрүңүздө
кичүүлөрүндө
Чыгышкичүүлөрүмдөнкичүүлөрүңдөн
кичүүлөрүңүздөн
кичүүлөрүнөн

"кичүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Антонимдер
улуу
Байланыштуу сөздөр
кичүүлүк

"кичүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочкичүүкичүүлөр
Иликкичүүнүнкичүүлөрдүн
Барышкичүүгөкичүүлөргө
Табышкичүүнүкичүүлөрдү
Жатышкичүүдөкичүүлөрдө
Чыгышкичүүдөнкичүүлөрдөн

"кичүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч кичүүм кичүүң
кичүүңүз
кичүүсү
Иликкичүүмдүнкичүүңдүн
кичүүңүздүн
кичүүсүн
Барышкичүүмөкичүүңө
кичүүңүзгө
кичүүсүнө
Табышкичүүмдүкичүүңдү
кичүүңүздү
кичүүсүн
Жатышкичүүмдөкичүүңдө
кичүүңүздө
кичүүсүндө
Чыгышкичүүмдөнкичүүңдөн
кичүүңүздөн
кичүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочкичүүлөрүмкичүүлөрүң
кичүүлөрүңүз
кичүүлөрү
Иликкичүүлөрүмдүнкичүүлөрүңдүн
кичүүлөрүңүздүн
кичүүлөрүн
Барышкичүүлөрүмөкичүүлөрүңө
кичүүлөрүңүзгө
кичүүлөрүнө
Табышкичүүлөрүмдүкичүүлөрүңдү
кичүүлөрүңүздү
кичүүлөрүн
Жатышкичүүлөрүмдөкичүүлөрүңдө
кичүүлөрүңүздө
кичүүлөрүндө
Чыгышкичүүлөрүмдөнкичүүлөрүңдөн
кичүүлөрүңүздөн
кичүүлөрүнөн

"кичүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Антонимдер
улуу
Байланыштуу сөздөр
кичүүлүк