Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
кир - Зат атооч
кирде - Этиш
кир - Сын атооч

"кир" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочкиркирлер
Иликкирдинкирлердин
Барышкиргекирлерге
Табышкирдикирлерди
Жатышкирдекирлерде
Чыгышкирденкирлерден

"кир" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч кирим кириң
кириңиз
кири
Иликкиримдинкириңдин
кириңиздин
кирин
Барышкиримекириңе
кириңизге
кирине
Табышкиримдикириңди
кириңизди
кирин
Жатышкиримдекириңде
кириңизде
киринде
Чыгышкиримденкириңден
кириңизден
киринен

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочкирлеримкирлериң
кирлериңиз
кирлери
Иликкирлеримдинкирлериңдин
кирлериңиздин
кирлерин
Барышкирлеримекирлериңе
кирлериңизге
кирлерине
Табышкирлеримдикирлериңди
кирлериңизди
кирлерин
Жатышкирлеримдекирлериңде
кирлериңизде
кирлеринде
Чыгышкирлеримденкирлериңден
кирлериңизден
кирлеринен

"кир" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

кирде

Этиш, терс формасы - кирдебе

"кирде" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочкирдөө
Терс формасыкирдебе
Кош мамиле формасыкирдеш
Кош мамиле формасы 2кирдештир
Аркылуу мамиле формасыкирдет
Аркылуу мамиле формасы 2кирдеттир
форма1кирдеткиз
форма3кирден
Форма -гансыкирдегенси
Форма -гансыбакирдебегенси

"кирде" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен кирдедимбиз кирдедик
2 жаксен кирдедиңсилер кирдедиңер
2 жак (сылык түрү)сиз кирдедиңизсиздер кирдедиңиздер
3 жакал кирдедиалар кирдешти

"кирде" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен кирдеп жатамбиз кирдеп жатабыз
2 жаксен кирдеп жатаcыңсилер кирдеп жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз кирдеп жатаcызсиздер кирдеп жатасыздар
3 жакал кирдеп жататалар кирдеп жатышат

"кирде" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен кирдеймбиз кирдейбиз
2 жаксен кирдейсиңсилер кирдейсиңер
2 жак (сылык түрү)сиз кирдейсизсиздер кирдейсиздер
3 жакал кирдейталар кирдешет

"кирде" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

"кир" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочкиркирлер
Иликкирдинкирлердин
Барышкиргекирлерге
Табышкирдикирлерди
Жатышкирдекирлерде
Чыгышкирденкирлерден

"кир" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч кирим кириң
кириңиз
кири
Иликкиримдинкириңдин
кириңиздин
кирин
Барышкиримекириңе
кириңизге
кирине
Табышкиримдикириңди
кириңизди
кирин
Жатышкиримдекириңде
кириңизде
киринде
Чыгышкиримденкириңден
кириңизден
киринен

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочкирлеримкирлериң
кирлериңиз
кирлери
Иликкирлеримдинкирлериңдин
кирлериңиздин
кирлерин
Барышкирлеримекирлериңе
кирлериңизге
кирлерине
Табышкирлеримдикирлериңди
кирлериңизди
кирлерин
Жатышкирлеримдекирлериңде
кирлериңизде
кирлеринде
Чыгышкирлеримденкирлериңден
кирлериңизден
кирлеринен

"кир" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү: