Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
кир - Зат атооч
кир - Этиш
кир - Сын атооч

"кир" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочкиркирлер
Иликкирдинкирлердин
Барышкиргекирлерге
Табышкирдикирлерди
Жатышкирдекирлерде
Чыгышкирденкирлерден

"кир" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч кирим кириң
кириңиз
кири
Иликкиримдинкириңдин
кириңиздин
кирин
Барышкиримекириңе
кириңизге
кирине
Табышкиримдикириңди
кириңизди
кирин
Жатышкиримдекириңде
кириңизде
киринде
Чыгышкиримденкириңден
кириңизден
киринен

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочкирлеримкирлериң
кирлериңиз
кирлери
Иликкирлеримдинкирлериңдин
кирлериңиздин
кирлерин
Барышкирлеримекирлериңе
кирлериңизге
кирлерине
Табышкирлеримдикирлериңди
кирлериңизди
кирлерин
Жатышкирлеримдекирлериңде
кирлериңизде
кирлеринде
Чыгышкирлеримденкирлериңден
кирлериңизден
кирлеринен

"кир" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

кир

Этиш, терс формасы - кирбе

"кир" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочкирүү
Терс формасыкирбе
Кош мамиле формасыкириш
Кош мамиле формасы 2кириштир
форма2кирил
форма3кирин
форма5киргиз
Форма -гансыкиргенси
Форма -гансыбакирбегенси

"кир" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен кирдимбиз кирдик
2 жаксен кирдиңсилер кирдиңер
2 жак (сылык түрү)сиз кирдиңизсиздер кирдиңиздер
3 жакал кирдиалар киришти

"кир" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен кирип жатамбиз кирип жатабыз
2 жаксен кирип жатаcыңсилер кирип жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз кирип жатаcызсиздер кирип жатасыздар
3 жакал кирип жататалар кирип жатышат

"кир" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен кирембиз киребиз
2 жаксен киресиңсилер киресиңер
2 жак (сылык түрү)сиз киресизсиздер киресиздер
3 жакал киреталар киришет

"кир" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

"кир" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочкиркирлер
Иликкирдинкирлердин
Барышкиргекирлерге
Табышкирдикирлерди
Жатышкирдекирлерде
Чыгышкирденкирлерден

"кир" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч кирим кириң
кириңиз
кири
Иликкиримдинкириңдин
кириңиздин
кирин
Барышкиримекириңе
кириңизге
кирине
Табышкиримдикириңди
кириңизди
кирин
Жатышкиримдекириңде
кириңизде
киринде
Чыгышкиримденкириңден
кириңизден
киринен

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочкирлеримкирлериң
кирлериңиз
кирлери
Иликкирлеримдинкирлериңдин
кирлериңиздин
кирлерин
Барышкирлеримекирлериңе
кирлериңизге
кирлерине
Табышкирлеримдикирлериңди
кирлериңизди
кирлерин
Жатышкирлеримдекирлериңде
кирлериңизде
кирлеринде
Чыгышкирлеримденкирлериңден
кирлериңизден
кирлеринен

"кир" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү: