Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
катаалдуу - Зат атооч
катаалдуу - Сын атооч

"катаалдуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочкатаалдуукатаалдуулар
Иликкатаалдуунункатаалдуулардын
Барышкатаалдуугакатаалдууларга
Табышкатаалдуунукатаалдууларды
Жатышкатаалдуудакатаалдууларда
Чыгышкатаалдууданкатаалдуулардан

"катаалдуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч катаалдуум катаалдууң
катаалдууңуз
катаалдуусу
Иликкатаалдуумдункатаалдууңдун
катаалдууңуздун
катаалдуусун
Барышкатаалдуумакатаалдууңа
катаалдууңузга
катаалдуусуна
Табышкатаалдуумдукатаалдууңду
катаалдууңузду
катаалдуусун
Жатышкатаалдуумдакатаалдууңда
катаалдууңузда
катаалдуусунда
Чыгышкатаалдуумданкатаалдууңдан
катаалдууңуздан
катаалдуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочкатаалдууларымкатаалдууларың
катаалдууларыңыз
катаалдуулары
Иликкатаалдууларымдынкатаалдууларыңдын
катаалдууларыңыздын
катаалдууларын
Барышкатаалдууларымакатаалдууларыңа
катаалдууларыңызга
катаалдууларына
Табышкатаалдууларымдыкатаалдууларыңды
катаалдууларыңызды
катаалдууларын
Жатышкатаалдууларымдакатаалдууларыңда
катаалдууларыңызда
катаалдууларында
Чыгышкатаалдууларымданкатаалдууларыңдан
катаалдууларыңыздан
катаалдууларынан

"катаалдуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
-

"катаалдуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочкатаалдуукатаалдуулар
Иликкатаалдуунункатаалдуулардын
Барышкатаалдуугакатаалдууларга
Табышкатаалдуунукатаалдууларды
Жатышкатаалдуудакатаалдууларда
Чыгышкатаалдууданкатаалдуулардан

"катаалдуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч катаалдуум катаалдууң
катаалдууңуз
катаалдуусу
Иликкатаалдуумдункатаалдууңдун
катаалдууңуздун
катаалдуусун
Барышкатаалдуумакатаалдууңа
катаалдууңузга
катаалдуусуна
Табышкатаалдуумдукатаалдууңду
катаалдууңузду
катаалдуусун
Жатышкатаалдуумдакатаалдууңда
катаалдууңузда
катаалдуусунда
Чыгышкатаалдуумданкатаалдууңдан
катаалдууңуздан
катаалдуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочкатаалдууларымкатаалдууларың
катаалдууларыңыз
катаалдуулары
Иликкатаалдууларымдынкатаалдууларыңдын
катаалдууларыңыздын
катаалдууларын
Барышкатаалдууларымакатаалдууларыңа
катаалдууларыңызга
катаалдууларына
Табышкатаалдууларымдыкатаалдууларыңды
катаалдууларыңызды
катаалдууларын
Жатышкатаалдууларымдакатаалдууларыңда
катаалдууларыңызда
катаалдууларында
Чыгышкатаалдууларымданкатаалдууларыңдан
катаалдууларыңыздан
катаалдууларынан

"катаалдуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
-