Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
касиеттүү - Зат атооч
касиеттүү - Сын атооч

"касиеттүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочкасиеттүүкасиеттүүлөр
Иликкасиеттүүнүнкасиеттүүлөрдүн
Барышкасиеттүүгөкасиеттүүлөргө
Табышкасиеттүүнүкасиеттүүлөрдү
Жатышкасиеттүүдөкасиеттүүлөрдө
Чыгышкасиеттүүдөнкасиеттүүлөрдөн

"касиеттүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч касиеттүүм касиеттүүң
касиеттүүңүз
касиеттүүсү
Иликкасиеттүүмдүнкасиеттүүңдүн
касиеттүүңүздүн
касиеттүүсүн
Барышкасиеттүүмөкасиеттүүңө
касиеттүүңүзгө
касиеттүүсүнө
Табышкасиеттүүмдүкасиеттүүңдү
касиеттүүңүздү
касиеттүүсүн
Жатышкасиеттүүмдөкасиеттүүңдө
касиеттүүңүздө
касиеттүүсүндө
Чыгышкасиеттүүмдөнкасиеттүүңдөн
касиеттүүңүздөн
касиеттүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочкасиеттүүлөрүмкасиеттүүлөрүң
касиеттүүлөрүңүз
касиеттүүлөрү
Иликкасиеттүүлөрүмдүнкасиеттүүлөрүңдүн
касиеттүүлөрүңүздүн
касиеттүүлөрүн
Барышкасиеттүүлөрүмөкасиеттүүлөрүңө
касиеттүүлөрүңүзгө
касиеттүүлөрүнө
Табышкасиеттүүлөрүмдүкасиеттүүлөрүңдү
касиеттүүлөрүңүздү
касиеттүүлөрүн
Жатышкасиеттүүлөрүмдөкасиеттүүлөрүңдө
касиеттүүлөрүңүздө
касиеттүүлөрүндө
Чыгышкасиеттүүлөрүмдөнкасиеттүүлөрүңдөн
касиеттүүлөрүңүздөн
касиеттүүлөрүнөн

"касиеттүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
касиет

"касиеттүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочкасиеттүүкасиеттүүлөр
Иликкасиеттүүнүнкасиеттүүлөрдүн
Барышкасиеттүүгөкасиеттүүлөргө
Табышкасиеттүүнүкасиеттүүлөрдү
Жатышкасиеттүүдөкасиеттүүлөрдө
Чыгышкасиеттүүдөнкасиеттүүлөрдөн

"касиеттүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч касиеттүүм касиеттүүң
касиеттүүңүз
касиеттүүсү
Иликкасиеттүүмдүнкасиеттүүңдүн
касиеттүүңүздүн
касиеттүүсүн
Барышкасиеттүүмөкасиеттүүңө
касиеттүүңүзгө
касиеттүүсүнө
Табышкасиеттүүмдүкасиеттүүңдү
касиеттүүңүздү
касиеттүүсүн
Жатышкасиеттүүмдөкасиеттүүңдө
касиеттүүңүздө
касиеттүүсүндө
Чыгышкасиеттүүмдөнкасиеттүүңдөн
касиеттүүңүздөн
касиеттүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочкасиеттүүлөрүмкасиеттүүлөрүң
касиеттүүлөрүңүз
касиеттүүлөрү
Иликкасиеттүүлөрүмдүнкасиеттүүлөрүңдүн
касиеттүүлөрүңүздүн
касиеттүүлөрүн
Барышкасиеттүүлөрүмөкасиеттүүлөрүңө
касиеттүүлөрүңүзгө
касиеттүүлөрүнө
Табышкасиеттүүлөрүмдүкасиеттүүлөрүңдү
касиеттүүлөрүңүздү
касиеттүүлөрүн
Жатышкасиеттүүлөрүмдөкасиеттүүлөрүңдө
касиеттүүлөрүңүздө
касиеттүүлөрүндө
Чыгышкасиеттүүлөрүмдөнкасиеттүүлөрүңдөн
касиеттүүлөрүңүздөн
касиеттүүлөрүнөн

"касиеттүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
касиет