Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
карыздуу - Зат атооч
карыздуу - Сын атооч

"карыздуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочкарыздуукарыздуулар
Иликкарыздуунункарыздуулардын
Барышкарыздуугакарыздууларга
Табышкарыздуунукарыздууларды
Жатышкарыздуудакарыздууларда
Чыгышкарыздууданкарыздуулардан

"карыздуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч карыздуум карыздууң
карыздууңуз
карыздуусу
Иликкарыздуумдункарыздууңдун
карыздууңуздун
карыздуусун
Барышкарыздуумакарыздууңа
карыздууңузга
карыздуусуна
Табышкарыздуумдукарыздууңду
карыздууңузду
карыздуусун
Жатышкарыздуумдакарыздууңда
карыздууңузда
карыздуусунда
Чыгышкарыздуумданкарыздууңдан
карыздууңуздан
карыздуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочкарыздууларымкарыздууларың
карыздууларыңыз
карыздуулары
Иликкарыздууларымдынкарыздууларыңдын
карыздууларыңыздын
карыздууларын
Барышкарыздууларымакарыздууларыңа
карыздууларыңызга
карыздууларына
Табышкарыздууларымдыкарыздууларыңды
карыздууларыңызды
карыздууларын
Жатышкарыздууларымдакарыздууларыңда
карыздууларыңызда
карыздууларында
Чыгышкарыздууларымданкарыздууларыңдан
карыздууларыңыздан
карыздууларынан

"карыздуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
-

"карыздуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочкарыздуукарыздуулар
Иликкарыздуунункарыздуулардын
Барышкарыздуугакарыздууларга
Табышкарыздуунукарыздууларды
Жатышкарыздуудакарыздууларда
Чыгышкарыздууданкарыздуулардан

"карыздуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч карыздуум карыздууң
карыздууңуз
карыздуусу
Иликкарыздуумдункарыздууңдун
карыздууңуздун
карыздуусун
Барышкарыздуумакарыздууңа
карыздууңузга
карыздуусуна
Табышкарыздуумдукарыздууңду
карыздууңузду
карыздуусун
Жатышкарыздуумдакарыздууңда
карыздууңузда
карыздуусунда
Чыгышкарыздуумданкарыздууңдан
карыздууңуздан
карыздуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочкарыздууларымкарыздууларың
карыздууларыңыз
карыздуулары
Иликкарыздууларымдынкарыздууларыңдын
карыздууларыңыздын
карыздууларын
Барышкарыздууларымакарыздууларыңа
карыздууларыңызга
карыздууларына
Табышкарыздууларымдыкарыздууларыңды
карыздууларыңызды
карыздууларын
Жатышкарыздууларымдакарыздууларыңда
карыздууларыңызда
карыздууларында
Чыгышкарыздууларымданкарыздууларыңдан
карыздууларыңыздан
карыздууларынан

"карыздуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
-