Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
караңгы - Зат атооч
караңгы - Сын атооч

"караңгы" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочкараңгыкараңгылар
Иликкараңгынынкараңгылардын
Барышкараңгыгакараңгыларга
Табышкараңгыныкараңгыларды
Жатышкараңгыдакараңгыларда
Чыгышкараңгыданкараңгылардан

"караңгы" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч караңгым караңгың
караңгыңыз
караңгысы
Иликкараңгымдынкараңгыңдын
караңгыңыздын
караңгысын
Барышкараңгымакараңгыңа
караңгыңызга
караңгысына
Табышкараңгымдыкараңгыңды
караңгыңызды
караңгысын
Жатышкараңгымдакараңгыңда
караңгыңызда
караңгысында
Чыгышкараңгымданкараңгыңдан
караңгыңыздан
караңгысынан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочкараңгыларымкараңгыларың
караңгыларыңыз
караңгылары
Иликкараңгыларымдынкараңгыларыңдын
караңгыларыңыздын
караңгыларын
Барышкараңгыларымакараңгыларыңа
караңгыларыңызга
караңгыларына
Табышкараңгыларымдыкараңгыларыңды
караңгыларыңызды
караңгыларын
Жатышкараңгыларымдакараңгыларыңда
караңгыларыңызда
караңгыларында
Чыгышкараңгыларымданкараңгыларыңдан
караңгыларыңыздан
караңгыларынан

"караңгы" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Антонимдер
күн
жарык
ачык
Байланыштуу сөздөр
-

"караңгы" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочкараңгыкараңгылар
Иликкараңгынынкараңгылардын
Барышкараңгыгакараңгыларга
Табышкараңгыныкараңгыларды
Жатышкараңгыдакараңгыларда
Чыгышкараңгыданкараңгылардан

"караңгы" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч караңгым караңгың
караңгыңыз
караңгысы
Иликкараңгымдынкараңгыңдын
караңгыңыздын
караңгысын
Барышкараңгымакараңгыңа
караңгыңызга
караңгысына
Табышкараңгымдыкараңгыңды
караңгыңызды
караңгысын
Жатышкараңгымдакараңгыңда
караңгыңызда
караңгысында
Чыгышкараңгымданкараңгыңдан
караңгыңыздан
караңгысынан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочкараңгыларымкараңгыларың
караңгыларыңыз
караңгылары
Иликкараңгыларымдынкараңгыларыңдын
караңгыларыңыздын
караңгыларын
Барышкараңгыларымакараңгыларыңа
караңгыларыңызга
караңгыларына
Табышкараңгыларымдыкараңгыларыңды
караңгыларыңызды
караңгыларын
Жатышкараңгыларымдакараңгыларыңда
караңгыларыңызда
караңгыларында
Чыгышкараңгыларымданкараңгыларыңдан
караңгыларыңыздан
караңгыларынан

"караңгы" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Антонимдер
күн
жарык
ачык
Байланыштуу сөздөр
-