Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
кара - Этиш

кара

Этиш, терс формасы - караба

"кара" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочкароо
Терс формасыкараба
Кош мамиле формасыкараш
Кош мамиле формасы 2караштыр
Аркылуу мамиле формасыкарат
Аркылуу мамиле формасы 2караттыр
форма1караткыз
форма2карал
форма3каран
Форма -гансыкарагансы
Форма -гансыбакарабагансы

"кара" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен карадымбиз карадык
2 жаксен карадыңсилер карадыңар
2 жак (сылык түрү)сиз карадыңызсиздер карадыңыздар
3 жакал карадыалар карашты

"кара" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен карап жатамбиз карап жатабыз
2 жаксен карап жатаcыңсилер карап жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз карап жатаcызсиздер карап жатасыздар
3 жакал карап жататалар карап жатышат

"кара" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен караймбиз карайбыз
2 жаксен карайсыңсилер карайсыңар
2 жак (сылык түрү)сиз карайсызсиздер карайсыздар
3 жакал карайталар карашат

"кара" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү: