Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
каптал - Зат атооч
капта - Этиш

"каптал" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочкапталкапталдар
Иликкапталдынкапталдардын
Барышкапталгакапталдарга
Табышкапталдыкапталдарды
Жатышкапталдакапталдарда
Чыгышкапталданкапталдардан

"каптал" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч капталым капталың
капталыңыз
капталы
Иликкапталымдынкапталыңдын
капталыңыздын
капталын
Барышкапталымакапталыңа
капталыңызга
капталына
Табышкапталымдыкапталыңды
капталыңызды
капталын
Жатышкапталымдакапталыңда
капталыңызда
капталында
Чыгышкапталымданкапталыңдан
капталыңыздан
капталынан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочкапталдарымкапталдарың
капталдарыңыз
капталдары
Иликкапталдарымдынкапталдарыңдын
капталдарыңыздын
капталдарын
Барышкапталдарымакапталдарыңа
капталдарыңызга
капталдарына
Табышкапталдарымдыкапталдарыңды
капталдарыңызды
капталдарын
Жатышкапталдарымдакапталдарыңда
капталдарыңызда
капталдарында
Чыгышкапталдарымданкапталдарыңдан
капталдарыңыздан
капталдарынан

"каптал" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
тыштал
сырттал
басыл
Антонимдер
капталба

капта

Этиш, терс формасы - каптаба

"капта" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочкаптоо
Терс формасыкаптаба
Кош мамиле формасыкапташ
Кош мамиле формасы 2капташтыр
Аркылуу мамиле формасыкаптат
Аркылуу мамиле формасы 2каптаттыр
форма1каптаткыз
форма2каптал
Форма -гансыкаптагансы
Форма -гансыбакаптабагансы

"капта" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен каптадымбиз каптадык
2 жаксен каптадыңсилер каптадыңар
2 жак (сылык түрү)сиз каптадыңызсиздер каптадыңыздар
3 жакал каптадыалар капташты

"капта" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен каптап жатамбиз каптап жатабыз
2 жаксен каптап жатаcыңсилер каптап жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз каптап жатаcызсиздер каптап жатасыздар
3 жакал каптап жататалар каптап жатышат

"капта" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен каптаймбиз каптайбыз
2 жаксен каптайсыңсилер каптайсыңар
2 жак (сылык түрү)сиз каптайсызсиздер каптайсыздар
3 жакал каптайталар капташат

"капта" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Антонимдер
каптаба