Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
капсалаңдуу - Зат атооч
капсалаңдуу - Сын атооч

"капсалаңдуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочкапсалаңдуукапсалаңдуулар
Иликкапсалаңдуунункапсалаңдуулардын
Барышкапсалаңдуугакапсалаңдууларга
Табышкапсалаңдуунукапсалаңдууларды
Жатышкапсалаңдуудакапсалаңдууларда
Чыгышкапсалаңдууданкапсалаңдуулардан

"капсалаңдуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч капсалаңдуум капсалаңдууң
капсалаңдууңуз
капсалаңдуусу
Иликкапсалаңдуумдункапсалаңдууңдун
капсалаңдууңуздун
капсалаңдуусун
Барышкапсалаңдуумакапсалаңдууңа
капсалаңдууңузга
капсалаңдуусуна
Табышкапсалаңдуумдукапсалаңдууңду
капсалаңдууңузду
капсалаңдуусун
Жатышкапсалаңдуумдакапсалаңдууңда
капсалаңдууңузда
капсалаңдуусунда
Чыгышкапсалаңдуумданкапсалаңдууңдан
капсалаңдууңуздан
капсалаңдуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочкапсалаңдууларымкапсалаңдууларың
капсалаңдууларыңыз
капсалаңдуулары
Иликкапсалаңдууларымдынкапсалаңдууларыңдын
капсалаңдууларыңыздын
капсалаңдууларын
Барышкапсалаңдууларымакапсалаңдууларыңа
капсалаңдууларыңызга
капсалаңдууларына
Табышкапсалаңдууларымдыкапсалаңдууларыңды
капсалаңдууларыңызды
капсалаңдууларын
Жатышкапсалаңдууларымдакапсалаңдууларыңда
капсалаңдууларыңызда
капсалаңдууларында
Чыгышкапсалаңдууларымданкапсалаңдууларыңдан
капсалаңдууларыңыздан
капсалаңдууларынан

"капсалаңдуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
-

"капсалаңдуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочкапсалаңдуукапсалаңдуулар
Иликкапсалаңдуунункапсалаңдуулардын
Барышкапсалаңдуугакапсалаңдууларга
Табышкапсалаңдуунукапсалаңдууларды
Жатышкапсалаңдуудакапсалаңдууларда
Чыгышкапсалаңдууданкапсалаңдуулардан

"капсалаңдуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч капсалаңдуум капсалаңдууң
капсалаңдууңуз
капсалаңдуусу
Иликкапсалаңдуумдункапсалаңдууңдун
капсалаңдууңуздун
капсалаңдуусун
Барышкапсалаңдуумакапсалаңдууңа
капсалаңдууңузга
капсалаңдуусуна
Табышкапсалаңдуумдукапсалаңдууңду
капсалаңдууңузду
капсалаңдуусун
Жатышкапсалаңдуумдакапсалаңдууңда
капсалаңдууңузда
капсалаңдуусунда
Чыгышкапсалаңдуумданкапсалаңдууңдан
капсалаңдууңуздан
капсалаңдуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочкапсалаңдууларымкапсалаңдууларың
капсалаңдууларыңыз
капсалаңдуулары
Иликкапсалаңдууларымдынкапсалаңдууларыңдын
капсалаңдууларыңыздын
капсалаңдууларын
Барышкапсалаңдууларымакапсалаңдууларыңа
капсалаңдууларыңызга
капсалаңдууларына
Табышкапсалаңдууларымдыкапсалаңдууларыңды
капсалаңдууларыңызды
капсалаңдууларын
Жатышкапсалаңдууларымдакапсалаңдууларыңда
капсалаңдууларыңызда
капсалаңдууларында
Чыгышкапсалаңдууларымданкапсалаңдууларыңдан
капсалаңдууларыңыздан
капсалаңдууларынан

"капсалаңдуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
-