Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
када - Этиш

када

Этиш, терс формасы - кадаба

"када" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочкадоо
Терс формасыкадаба
Кош мамиле формасыкадаш
Кош мамиле формасы 2кадаштыр
Аркылуу мамиле формасыкадат
Аркылуу мамиле формасы 2кадаттыр
форма1кадаткыз
форма2кадал
Форма -гансыкадагансы
Форма -гансыбакадабагансы

"када" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен кададымбиз кададык
2 жаксен кададыңсилер кададыңар
2 жак (сылык түрү)сиз кададыңызсиздер кададыңыздар
3 жакал кададыалар кадашты

"када" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен кадап жатамбиз кадап жатабыз
2 жаксен кадап жатаcыңсилер кадап жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз кадап жатаcызсиздер кадап жатасыздар
3 жакал кадап жататалар кадап жатышат

"када" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен кадаймбиз кадайбыз
2 жаксен кадайсыңсилер кадайсыңар
2 жак (сылык түрү)сиз кадайсызсиздер кадайсыздар
3 жакал кадайталар кадашат

"када" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
так
бекит
Антонимдер
кадаба
Байланыштуу сөздөр
бекитүү
тагуу
кадоо