Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
кап - Этиш

кап

Этиш, терс формасы - каппа

"кап" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочкабуу
Терс формасыкаппа
Кош мамиле формасыкабыш
форма4каптыр
форма5капкыз
Форма -гансыкапкансы
Форма -гансыбакаппагансы

"кап" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен каптымбиз каптык
2 жаксен каптыңсилер каптыңар
2 жак (сылык түрү)сиз каптыңызсиздер каптыңыздар
3 жакал каптыалар кабышты

"кап" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен кабып жатамбиз кабып жатабыз
2 жаксен кабып жатаcыңсилер кабып жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз кабып жатаcызсиздер кабып жатасыздар
3 жакал кабып жататалар кабып жатышат

"кап" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен кабамбиз кабабыз
2 жаксен кабасыңсилер кабасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз кабасызсиздер кабасыздар
3 жакал кабаталар кабышат

"кап" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
тиште
үр
баштык
Антонимдер
каппа
Байланыштуу сөздөр
ит
үрүү
тиштөө
кабуу