Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
ири - Зат атооч
ири - Этиш

"ири" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочириирилер
Иликирининирилердин
Барыширигеирилерге
Табышириниирилерди
Жатыширидеирилерде
Чыгышириденирилерден

"ири" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч ирим ириң
ириңиз
ириси
Иликиримдинириңдин
ириңиздин
ирисин
Барыширимеириңе
ириңизге
ирисине
Табыширимдиириңди
ириңизди
ирисин
Жатыширимдеириңде
ириңизде
ирисинде
Чыгыширимденириңден
ириңизден
ирисинен

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочирилеримирилериң
ирилериңиз
ирилери
Иликирилеримдинирилериңдин
ирилериңиздин
ирилерин
Барыширилеримеирилериңе
ирилериңизге
ирилерине
Табыширилеримдиирилериңди
ирилериңизди
ирилерин
Жатыширилеримдеирилериңде
ирилериңизде
ирилеринде
Чыгыширилеримденирилериңден
ирилериңизден
ирилеринен

"ири" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
чири
чоң
кең
Антонимдер
ирибе
майда
кичине
Байланыштуу сөздөр
сүт
чирүү
ирүү

ири

Этиш, терс формасы - ирибе

"ири" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочирүү
Терс формасыирибе
Кош мамиле формасыириш
Аркылуу мамиле формасыирит
Аркылуу мамиле формасы 2ириттир
форма1ириткиз
Форма -гансыиригенси
Форма -гансыбаирибегенси

"ири" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен иридимбиз иридик
2 жаксен иридиңсилер иридиңер
2 жак (сылык түрү)сиз иридиңизсиздер иридиңиздер
3 жакал иридиалар иришти

"ири" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен ирип жатамбиз ирип жатабыз
2 жаксен ирип жатаcыңсилер ирип жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз ирип жатаcызсиздер ирип жатасыздар
3 жакал ирип жататалар ирип жатышат

"ири" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен ириймбиз ирийбиз
2 жаксен ирийсиңсилер ирийсиңер
2 жак (сылык түрү)сиз ирийсизсиздер ирийсиздер
3 жакал ирийталар иришет

"ири" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
чири
чоң
кең
Антонимдер
ирибе
майда
кичине
Байланыштуу сөздөр
сүт
чирүү
ирүү