Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
жылуу - Зат атооч
жыл - Этиш
жылуу - Сын атооч

"жылуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочжылуужылуулар
Иликжылуунунжылуулардын
Барышжылуугажылууларга
Табышжылуунужылууларды
Жатышжылуудажылууларда
Чыгышжылууданжылуулардан

"жылуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч жылуум жылууң
жылууңуз
жылуусу
Иликжылуумдунжылууңдун
жылууңуздун
жылуусун
Барышжылуумажылууңа
жылууңузга
жылуусуна
Табышжылуумдужылууңду
жылууңузду
жылуусун
Жатышжылуумдажылууңда
жылууңузда
жылуусунда
Чыгышжылуумданжылууңдан
жылууңуздан
жылуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочжылууларымжылууларың
жылууларыңыз
жылуулары
Иликжылууларымдынжылууларыңдын
жылууларыңыздын
жылууларын
Барышжылууларымажылууларыңа
жылууларыңызга
жылууларына
Табышжылууларымдыжылууларыңды
жылууларыңызды
жылууларын
Жатышжылууларымдажылууларыңда
жылууларыңызда
жылууларында
Чыгышжылууларымданжылууларыңдан
жылууларыңыздан
жылууларынан

"жылуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

жыл

Этиш, терс формасы - жылба

"жыл" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочжылуу
Терс формасыжылба
Кош мамиле формасыжылыш
форма3жылын
форма4жылдыр
форма5жылгыз
Форма -гансыжылгансы
Форма -гансыбажылбагансы

"жыл" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен жылдымбиз жылдык
2 жаксен жылдыңсилер жылдыңар
2 жак (сылык түрү)сиз жылдыңызсиздер жылдыңыздар
3 жакал жылдыалар жылышты

"жыл" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен жылып жатамбиз жылып жатабыз
2 жаксен жылып жатаcыңсилер жылып жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз жылып жатаcызсиздер жылып жатасыздар
3 жакал жылып жататалар жылып жатышат

"жыл" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен жыламбиз жылабыз
2 жаксен жыласыңсилер жыласыңар
2 жак (сылык түрү)сиз жыласызсиздер жыласыздар
3 жакал жылаталар жылышат

"жыл" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
кыймылда
жылдыр
ак
Антонимдер
жылба

"жылуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочжылуужылуулар
Иликжылуунунжылуулардын
Барышжылуугажылууларга
Табышжылуунужылууларды
Жатышжылуудажылууларда
Чыгышжылууданжылуулардан

"жылуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч жылуум жылууң
жылууңуз
жылуусу
Иликжылуумдунжылууңдун
жылууңуздун
жылуусун
Барышжылуумажылууңа
жылууңузга
жылуусуна
Табышжылуумдужылууңду
жылууңузду
жылуусун
Жатышжылуумдажылууңда
жылууңузда
жылуусунда
Чыгышжылуумданжылууңдан
жылууңуздан
жылуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочжылууларымжылууларың
жылууларыңыз
жылуулары
Иликжылууларымдынжылууларыңдын
жылууларыңыздын
жылууларын
Барышжылууларымажылууларыңа
жылууларыңызга
жылууларына
Табышжылууларымдыжылууларыңды
жылууларыңызды
жылууларын
Жатышжылууларымдажылууларыңда
жылууларыңызда
жылууларында
Чыгышжылууларымданжылууларыңдан
жылууларыңыздан
жылууларынан

"жылуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү: