Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
бүтүн - Зат атооч
бүтүн - Сын атооч

"бүтүн" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочбүтүнбүтүндөр
Иликбүтүндүнбүтүндөрдүн
Барышбүтүнгөбүтүндөргө
Табышбүтүндүбүтүндөрдү
Жатышбүтүндөбүтүндөрдө
Чыгышбүтүндөнбүтүндөрдөн

"бүтүн" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч бүтүнүм бүтүнүң
бүтүнүңүз
бүтүнү
Иликбүтүнүмдүнбүтүнүңдүн
бүтүнүңүздүн
бүтүнүн
Барышбүтүнүмөбүтүнүңө
бүтүнүңүзгө
бүтүнүнө
Табышбүтүнүмдүбүтүнүңдү
бүтүнүңүздү
бүтүнүн
Жатышбүтүнүмдөбүтүнүңдө
бүтүнүңүздө
бүтүнүндө
Чыгышбүтүнүмдөнбүтүнүңдөн
бүтүнүңүздөн
бүтүнүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочбүтүндөрүмбүтүндөрүң
бүтүндөрүңүз
бүтүндөрү
Иликбүтүндөрүмдүнбүтүндөрүңдүн
бүтүндөрүңүздүн
бүтүндөрүн
Барышбүтүндөрүмөбүтүндөрүңө
бүтүндөрүңүзгө
бүтүндөрүнө
Табышбүтүндөрүмдүбүтүндөрүңдү
бүтүндөрүңүздү
бүтүндөрүн
Жатышбүтүндөрүмдөбүтүндөрүңдө
бүтүндөрүңүздө
бүтүндөрүндө
Чыгышбүтүндөрүмдөнбүтүндөрүңдөн
бүтүндөрүңүздөн
бүтүндөрүнөн

"бүтүн" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
чоогуу
таза
жылчыксыз
Антонимдер
жарты
Байланыштуу сөздөр
-

"бүтүн" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочбүтүнбүтүндөр
Иликбүтүндүнбүтүндөрдүн
Барышбүтүнгөбүтүндөргө
Табышбүтүндүбүтүндөрдү
Жатышбүтүндөбүтүндөрдө
Чыгышбүтүндөнбүтүндөрдөн

"бүтүн" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч бүтүнүм бүтүнүң
бүтүнүңүз
бүтүнү
Иликбүтүнүмдүнбүтүнүңдүн
бүтүнүңүздүн
бүтүнүн
Барышбүтүнүмөбүтүнүңө
бүтүнүңүзгө
бүтүнүнө
Табышбүтүнүмдүбүтүнүңдү
бүтүнүңүздү
бүтүнүн
Жатышбүтүнүмдөбүтүнүңдө
бүтүнүңүздө
бүтүнүндө
Чыгышбүтүнүмдөнбүтүнүңдөн
бүтүнүңүздөн
бүтүнүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочбүтүндөрүмбүтүндөрүң
бүтүндөрүңүз
бүтүндөрү
Иликбүтүндөрүмдүнбүтүндөрүңдүн
бүтүндөрүңүздүн
бүтүндөрүн
Барышбүтүндөрүмөбүтүндөрүңө
бүтүндөрүңүзгө
бүтүндөрүнө
Табышбүтүндөрүмдүбүтүндөрүңдү
бүтүндөрүңүздү
бүтүндөрүн
Жатышбүтүндөрүмдөбүтүндөрүңдө
бүтүндөрүңүздө
бүтүндөрүндө
Чыгышбүтүндөрүмдөнбүтүндөрүңдөн
бүтүндөрүңүздөн
бүтүндөрүнөн

"бүтүн" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
чоогуу
таза
жылчыксыз
Антонимдер
жарты
Байланыштуу сөздөр
-