Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
бүктөл - Этиш

бүктөл

Этиш, терс формасы - бүктөлбө

"бүктөл" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочбүктөлүү
Терс формасыбүктөлбө
Кош мамиле формасыбүктөлүш
форма4бүктөлдүр
форма5бүктөлгүз
Форма -гансыбүктөлгөнсү
Форма -гансыбабүктөлбөгөнсү

"бүктөл" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен бүктөлдүмбиз бүктөлдүк
2 жаксен бүктөлдүңсилер бүктөлдүңөр
2 жак (сылык түрү)сиз бүктөлдүңүзсиздер бүктөлдүңүздөр
3 жакал бүктөлдүалар бүктөлүштү

"бүктөл" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен бүктөлүп жатамбиз бүктөлүп жатабыз
2 жаксен бүктөлүп жатаcыңсилер бүктөлүп жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз бүктөлүп жатаcызсиздер бүктөлүп жатасыздар
3 жакал бүктөлүп жататалар бүктөлүп жатышат

"бүктөл" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен бүктөлөмбиз бүктөлөбүз
2 жаксен бүктөлөсүңсилер бүктөлөсүңөр
2 жак (сылык түрү)сиз бүктөлөсүзсиздер бүктөлөсүздөр
3 жакал бүктөлөталар бүктөлүшөт

"бүктөл" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
бырыш
бырыштыр
Антонимдер
бүктөлбө
түздөл