Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
бырыштыр - Этиш

бырыштыр

Этиш, терс формасы - бырыштырба

"бырыштыр" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочбырыштыруу
Терс формасыбырыштырба
Кош мамиле формасыбырыштырыш
Аркылуу мамиле формасыбырыштырт
Аркылуу мамиле формасы 2бырыштырттыр
форма1бырыштырткыз
Форма -гансыбырыштыргансы
Форма -гансыбабырыштырбагансы

"бырыштыр" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен бырыштырдымбиз бырыштырдык
2 жаксен бырыштырдыңсилер бырыштырдыңар
2 жак (сылык түрү)сиз бырыштырдыңызсиздер бырыштырдыңыздар
3 жакал бырыштырдыалар бырыштырышты

"бырыштыр" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен бырыштырып жатамбиз бырыштырып жатабыз
2 жаксен бырыштырып жатаcыңсилер бырыштырып жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз бырыштырып жатаcызсиздер бырыштырып жатасыздар
3 жакал бырыштырып жататалар бырыштырып жатышат

"бырыштыр" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен бырыштырамбиз бырыштырабыз
2 жаксен бырыштырасыңсилер бырыштырасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз бырыштырасызсиздер бырыштырасыздар
3 жакал бырыштыраталар бырыштырышат

"бырыштыр" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү: