Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
белгилүү - Зат атооч
белгилүү - Сын атооч

"белгилүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочбелгилүүбелгилүүлөр
Иликбелгилүүнүнбелгилүүлөрдүн
Барышбелгилүүгөбелгилүүлөргө
Табышбелгилүүнүбелгилүүлөрдү
Жатышбелгилүүдөбелгилүүлөрдө
Чыгышбелгилүүдөнбелгилүүлөрдөн

"белгилүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч белгилүүм белгилүүң
белгилүүңүз
белгилүүсү
Иликбелгилүүмдүнбелгилүүңдүн
белгилүүңүздүн
белгилүүсүн
Барышбелгилүүмөбелгилүүңө
белгилүүңүзгө
белгилүүсүнө
Табышбелгилүүмдүбелгилүүңдү
белгилүүңүздү
белгилүүсүн
Жатышбелгилүүмдөбелгилүүңдө
белгилүүңүздө
белгилүүсүндө
Чыгышбелгилүүмдөнбелгилүүңдөн
белгилүүңүздөн
белгилүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочбелгилүүлөрүмбелгилүүлөрүң
белгилүүлөрүңүз
белгилүүлөрү
Иликбелгилүүлөрүмдүнбелгилүүлөрүңдүн
белгилүүлөрүңүздүн
белгилүүлөрүн
Барышбелгилүүлөрүмөбелгилүүлөрүңө
белгилүүлөрүңүзгө
белгилүүлөрүнө
Табышбелгилүүлөрүмдүбелгилүүлөрүңдү
белгилүүлөрүңүздү
белгилүүлөрүн
Жатышбелгилүүлөрүмдөбелгилүүлөрүңдө
белгилүүлөрүңүздө
белгилүүлөрүндө
Чыгышбелгилүүлөрүмдөнбелгилүүлөрүңдөн
белгилүүлөрүңүздөн
белгилүүлөрүнөн

"белгилүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
-

"белгилүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочбелгилүүбелгилүүлөр
Иликбелгилүүнүнбелгилүүлөрдүн
Барышбелгилүүгөбелгилүүлөргө
Табышбелгилүүнүбелгилүүлөрдү
Жатышбелгилүүдөбелгилүүлөрдө
Чыгышбелгилүүдөнбелгилүүлөрдөн

"белгилүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч белгилүүм белгилүүң
белгилүүңүз
белгилүүсү
Иликбелгилүүмдүнбелгилүүңдүн
белгилүүңүздүн
белгилүүсүн
Барышбелгилүүмөбелгилүүңө
белгилүүңүзгө
белгилүүсүнө
Табышбелгилүүмдүбелгилүүңдү
белгилүүңүздү
белгилүүсүн
Жатышбелгилүүмдөбелгилүүңдө
белгилүүңүздө
белгилүүсүндө
Чыгышбелгилүүмдөнбелгилүүңдөн
белгилүүңүздөн
белгилүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочбелгилүүлөрүмбелгилүүлөрүң
белгилүүлөрүңүз
белгилүүлөрү
Иликбелгилүүлөрүмдүнбелгилүүлөрүңдүн
белгилүүлөрүңүздүн
белгилүүлөрүн
Барышбелгилүүлөрүмөбелгилүүлөрүңө
белгилүүлөрүңүзгө
белгилүүлөрүнө
Табышбелгилүүлөрүмдүбелгилүүлөрүңдү
белгилүүлөрүңүздү
белгилүүлөрүн
Жатышбелгилүүлөрүмдөбелгилүүлөрүңдө
белгилүүлөрүңүздө
белгилүүлөрүндө
Чыгышбелгилүүлөрүмдөнбелгилүүлөрүңдөн
белгилүүлөрүңүздөн
белгилүүлөрүнөн

"белгилүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
-