Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
бажылда - Этиш

бажылда

Этиш, терс формасы - бажылдаба

"бажылда" сөзүнүн жөндөлүшү

Негизги формалары
Кыймыл атоочбажылдоо
Терс формасыбажылдаба
Форма -гансыбажылдагансы
Форма -гансыбабажылдабагансы

"бажылда" Айкын өткөн чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен бажылдадымбиз бажылдадык
2 жаксен бажылдадыңсилер бажылдадыңар
2 жак (сылык түрү)сиз бажылдадыңызсиздер бажылдадыңыздар
3 жакал бажылдадыалар бажылдашты

"бажылда" Учур чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен бажылдап жатамбиз бажылдап жатабыз
2 жаксен бажылдап жатаcыңсилер бажылдап жатасыңар
2 жак (сылык түрү)сиз бажылдап жатаcызсиздер бажылдап жатасыздар
3 жакал бажылдап жататалар бажылдап жатышат

"бажылда" Айкын келер чак

Жекелик сандаКөптүк санда
1 жакмен бажылдаймбиз бажылдайбыз
2 жаксен бажылдайсыңсилер бажылдайсыңар
2 жак (сылык түрү)сиз бажылдайсызсиздер бажылдайсыздар
3 жакал бажылдайталар бажылдашат

"бажылда" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
сайра
божура
Антонимдер
бажылдаба
Байланыштуу сөздөр
сүйлө
божуроо
сайроо
бажылдоо