Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
аңдуу - Зат атооч
аңдуу - Сын атооч

"аңдуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочаңдууаңдуулар
Иликаңдуунунаңдуулардын
Барышаңдуугааңдууларга
Табышаңдуунуаңдууларды
Жатышаңдуудааңдууларда
Чыгышаңдууданаңдуулардан

"аңдуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч аңдуум аңдууң
аңдууңуз
аңдуусу
Иликаңдуумдунаңдууңдун
аңдууңуздун
аңдуусун
Барышаңдуумааңдууңа
аңдууңузга
аңдуусуна
Табышаңдуумдуаңдууңду
аңдууңузду
аңдуусун
Жатышаңдуумдааңдууңда
аңдууңузда
аңдуусунда
Чыгышаңдуумданаңдууңдан
аңдууңуздан
аңдуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочаңдууларымаңдууларың
аңдууларыңыз
аңдуулары
Иликаңдууларымдынаңдууларыңдын
аңдууларыңыздын
аңдууларын
Барышаңдууларымааңдууларыңа
аңдууларыңызга
аңдууларына
Табышаңдууларымдыаңдууларыңды
аңдууларыңызды
аңдууларын
Жатышаңдууларымдааңдууларыңда
аңдууларыңызда
аңдууларында
Чыгышаңдууларымданаңдууларыңдан
аңдууларыңыздан
аңдууларынан

"аңдуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

"аңдуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочаңдууаңдуулар
Иликаңдуунунаңдуулардын
Барышаңдуугааңдууларга
Табышаңдуунуаңдууларды
Жатышаңдуудааңдууларда
Чыгышаңдууданаңдуулардан

"аңдуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч аңдуум аңдууң
аңдууңуз
аңдуусу
Иликаңдуумдунаңдууңдун
аңдууңуздун
аңдуусун
Барышаңдуумааңдууңа
аңдууңузга
аңдуусуна
Табышаңдуумдуаңдууңду
аңдууңузду
аңдуусун
Жатышаңдуумдааңдууңда
аңдууңузда
аңдуусунда
Чыгышаңдуумданаңдууңдан
аңдууңуздан
аңдуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочаңдууларымаңдууларың
аңдууларыңыз
аңдуулары
Иликаңдууларымдынаңдууларыңдын
аңдууларыңыздын
аңдууларын
Барышаңдууларымааңдууларыңа
аңдууларыңызга
аңдууларына
Табышаңдууларымдыаңдууларыңды
аңдууларыңызды
аңдууларын
Жатышаңдууларымдааңдууларыңда
аңдууларыңызда
аңдууларында
Чыгышаңдууларымданаңдууларыңдан
аңдууларыңыздан
аңдууларынан

"аңдуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү: