Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
актуалдуу - Зат атооч
актуалдуу - Сын атооч

"актуалдуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочактуалдууактуалдуулар
Иликактуалдуунунактуалдуулардын
Барышактуалдуугаактуалдууларга
Табышактуалдуунуактуалдууларды
Жатышактуалдуудаактуалдууларда
Чыгышактуалдууданактуалдуулардан

"актуалдуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч актуалдуум актуалдууң
актуалдууңуз
актуалдуусу
Иликактуалдуумдунактуалдууңдун
актуалдууңуздун
актуалдуусун
Барышактуалдуумаактуалдууңа
актуалдууңузга
актуалдуусуна
Табышактуалдуумдуактуалдууңду
актуалдууңузду
актуалдуусун
Жатышактуалдуумдаактуалдууңда
актуалдууңузда
актуалдуусунда
Чыгышактуалдуумданактуалдууңдан
актуалдууңуздан
актуалдуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочактуалдууларымактуалдууларың
актуалдууларыңыз
актуалдуулары
Иликактуалдууларымдынактуалдууларыңдын
актуалдууларыңыздын
актуалдууларын
Барышактуалдууларымаактуалдууларыңа
актуалдууларыңызга
актуалдууларына
Табышактуалдууларымдыактуалдууларыңды
актуалдууларыңызды
актуалдууларын
Жатышактуалдууларымдаактуалдууларыңда
актуалдууларыңызда
актуалдууларында
Чыгышактуалдууларымданактуалдууларыңдан
актуалдууларыңыздан
актуалдууларынан

"актуалдуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
-

"актуалдуу" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочактуалдууактуалдуулар
Иликактуалдуунунактуалдуулардын
Барышактуалдуугаактуалдууларга
Табышактуалдуунуактуалдууларды
Жатышактуалдуудаактуалдууларда
Чыгышактуалдууданактуалдуулардан

"актуалдуу" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч актуалдуум актуалдууң
актуалдууңуз
актуалдуусу
Иликактуалдуумдунактуалдууңдун
актуалдууңуздун
актуалдуусун
Барышактуалдуумаактуалдууңа
актуалдууңузга
актуалдуусуна
Табышактуалдуумдуактуалдууңду
актуалдууңузду
актуалдуусун
Жатышактуалдуумдаактуалдууңда
актуалдууңузда
актуалдуусунда
Чыгышактуалдуумданактуалдууңдан
актуалдууңуздан
актуалдуусунан

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочактуалдууларымактуалдууларың
актуалдууларыңыз
актуалдуулары
Иликактуалдууларымдынактуалдууларыңдын
актуалдууларыңыздын
актуалдууларын
Барышактуалдууларымаактуалдууларыңа
актуалдууларыңызга
актуалдууларына
Табышактуалдууларымдыактуалдууларыңды
актуалдууларыңызды
актуалдууларын
Жатышактуалдууларымдаактуалдууларыңда
актуалдууларыңызда
актуалдууларында
Чыгышактуалдууларымданактуалдууларыңдан
актуалдууларыңыздан
актуалдууларынан

"актуалдуу" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
-