Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
активдүү - Зат атооч
активдүү - Сын атооч

"активдүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочактивдүүактивдүүлөр
Иликактивдүүнүнактивдүүлөрдүн
Барышактивдүүгөактивдүүлөргө
Табышактивдүүнүактивдүүлөрдү
Жатышактивдүүдөактивдүүлөрдө
Чыгышактивдүүдөнактивдүүлөрдөн

"активдүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч активдүүм активдүүң
активдүүңүз
активдүүсү
Иликактивдүүмдүнактивдүүңдүн
активдүүңүздүн
активдүүсүн
Барышактивдүүмөактивдүүңө
активдүүңүзгө
активдүүсүнө
Табышактивдүүмдүактивдүүңдү
активдүүңүздү
активдүүсүн
Жатышактивдүүмдөактивдүүңдө
активдүүңүздө
активдүүсүндө
Чыгышактивдүүмдөнактивдүүңдөн
активдүүңүздөн
активдүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочактивдүүлөрүмактивдүүлөрүң
активдүүлөрүңүз
активдүүлөрү
Иликактивдүүлөрүмдүнактивдүүлөрүңдүн
активдүүлөрүңүздүн
активдүүлөрүн
Барышактивдүүлөрүмөактивдүүлөрүңө
активдүүлөрүңүзгө
активдүүлөрүнө
Табышактивдүүлөрүмдүактивдүүлөрүңдү
активдүүлөрүңүздү
активдүүлөрүн
Жатышактивдүүлөрүмдөактивдүүлөрүңдө
активдүүлөрүңүздө
активдүүлөрүндө
Чыгышактивдүүлөрүмдөнактивдүүлөрүңдөн
активдүүлөрүңүздөн
активдүүлөрүнөн

"активдүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
пассивдүү
Байланыштуу сөздөр
-

"активдүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочактивдүүактивдүүлөр
Иликактивдүүнүнактивдүүлөрдүн
Барышактивдүүгөактивдүүлөргө
Табышактивдүүнүактивдүүлөрдү
Жатышактивдүүдөактивдүүлөрдө
Чыгышактивдүүдөнактивдүүлөрдөн

"активдүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч активдүүм активдүүң
активдүүңүз
активдүүсү
Иликактивдүүмдүнактивдүүңдүн
активдүүңүздүн
активдүүсүн
Барышактивдүүмөактивдүүңө
активдүүңүзгө
активдүүсүнө
Табышактивдүүмдүактивдүүңдү
активдүүңүздү
активдүүсүн
Жатышактивдүүмдөактивдүүңдө
активдүүңүздө
активдүүсүндө
Чыгышактивдүүмдөнактивдүүңдөн
активдүүңүздөн
активдүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочактивдүүлөрүмактивдүүлөрүң
активдүүлөрүңүз
активдүүлөрү
Иликактивдүүлөрүмдүнактивдүүлөрүңдүн
активдүүлөрүңүздүн
активдүүлөрүн
Барышактивдүүлөрүмөактивдүүлөрүңө
активдүүлөрүңүзгө
активдүүлөрүнө
Табышактивдүүлөрүмдүактивдүүлөрүңдү
активдүүлөрүңүздү
активдүүлөрүн
Жатышактивдүүлөрүмдөактивдүүлөрүңдө
активдүүлөрүңүздө
активдүүлөрүндө
Чыгышактивдүүлөрүмдөнактивдүүлөрүңдөн
активдүүлөрүңүздөн
активдүүлөрүнөн

"активдүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
пассивдүү
Байланыштуу сөздөр
-