Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
айнектүү - Зат атооч
айнектүү - Сын атооч

"айнектүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочайнектүүайнектүүлөр
Иликайнектүүнүнайнектүүлөрдүн
Барышайнектүүгөайнектүүлөргө
Табышайнектүүнүайнектүүлөрдү
Жатышайнектүүдөайнектүүлөрдө
Чыгышайнектүүдөнайнектүүлөрдөн

"айнектүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч айнектүүм айнектүүң
айнектүүңүз
айнектүүсү
Иликайнектүүмдүнайнектүүңдүн
айнектүүңүздүн
айнектүүсүн
Барышайнектүүмөайнектүүңө
айнектүүңүзгө
айнектүүсүнө
Табышайнектүүмдүайнектүүңдү
айнектүүңүздү
айнектүүсүн
Жатышайнектүүмдөайнектүүңдө
айнектүүңүздө
айнектүүсүндө
Чыгышайнектүүмдөнайнектүүңдөн
айнектүүңүздөн
айнектүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочайнектүүлөрүмайнектүүлөрүң
айнектүүлөрүңүз
айнектүүлөрү
Иликайнектүүлөрүмдүнайнектүүлөрүңдүн
айнектүүлөрүңүздүн
айнектүүлөрүн
Барышайнектүүлөрүмөайнектүүлөрүңө
айнектүүлөрүңүзгө
айнектүүлөрүнө
Табышайнектүүлөрүмдүайнектүүлөрүңдү
айнектүүлөрүңүздү
айнектүүлөрүн
Жатышайнектүүлөрүмдөайнектүүлөрүңдө
айнектүүлөрүңүздө
айнектүүлөрүндө
Чыгышайнектүүлөрүмдөнайнектүүлөрүңдөн
айнектүүлөрүңүздөн
айнектүүлөрүнөн

"айнектүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
-

"айнектүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочайнектүүайнектүүлөр
Иликайнектүүнүнайнектүүлөрдүн
Барышайнектүүгөайнектүүлөргө
Табышайнектүүнүайнектүүлөрдү
Жатышайнектүүдөайнектүүлөрдө
Чыгышайнектүүдөнайнектүүлөрдөн

"айнектүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч айнектүүм айнектүүң
айнектүүңүз
айнектүүсү
Иликайнектүүмдүнайнектүүңдүн
айнектүүңүздүн
айнектүүсүн
Барышайнектүүмөайнектүүңө
айнектүүңүзгө
айнектүүсүнө
Табышайнектүүмдүайнектүүңдү
айнектүүңүздү
айнектүүсүн
Жатышайнектүүмдөайнектүүңдө
айнектүүңүздө
айнектүүсүндө
Чыгышайнектүүмдөнайнектүүңдөн
айнектүүңүздөн
айнектүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочайнектүүлөрүмайнектүүлөрүң
айнектүүлөрүңүз
айнектүүлөрү
Иликайнектүүлөрүмдүнайнектүүлөрүңдүн
айнектүүлөрүңүздүн
айнектүүлөрүн
Барышайнектүүлөрүмөайнектүүлөрүңө
айнектүүлөрүңүзгө
айнектүүлөрүнө
Табышайнектүүлөрүмдүайнектүүлөрүңдү
айнектүүлөрүңүздү
айнектүүлөрүн
Жатышайнектүүлөрүмдөайнектүүлөрүңдө
айнектүүлөрүңүздө
айнектүүлөрүндө
Чыгышайнектүүлөрүмдөнайнектүүлөрүңдөн
айнектүүлөрүңүздөн
айнектүүлөрүнөн

"айнектүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
-
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
-