Убрать навигацию

Заполняем поле и нажимаем на кнопку для морфологического анализа

Найденые слова:
айлакердүү - Зат атооч
айлакердүү - Сын атооч

"айлакердүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочайлакердүүайлакердүүлөр
Иликайлакердүүнүнайлакердүүлөрдүн
Барышайлакердүүгөайлакердүүлөргө
Табышайлакердүүнүайлакердүүлөрдү
Жатышайлакердүүдөайлакердүүлөрдө
Чыгышайлакердүүдөнайлакердүүлөрдөн

"айлакердүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч айлакердүүм айлакердүүң
айлакердүүңүз
айлакердүүсү
Иликайлакердүүмдүнайлакердүүңдүн
айлакердүүңүздүн
айлакердүүсүн
Барышайлакердүүмөайлакердүүңө
айлакердүүңүзгө
айлакердүүсүнө
Табышайлакердүүмдүайлакердүүңдү
айлакердүүңүздү
айлакердүүсүн
Жатышайлакердүүмдөайлакердүүңдө
айлакердүүңүздө
айлакердүүсүндө
Чыгышайлакердүүмдөнайлакердүүңдөн
айлакердүүңүздөн
айлакердүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочайлакердүүлөрүмайлакердүүлөрүң
айлакердүүлөрүңүз
айлакердүүлөрү
Иликайлакердүүлөрүмдүнайлакердүүлөрүңдүн
айлакердүүлөрүңүздүн
айлакердүүлөрүн
Барышайлакердүүлөрүмөайлакердүүлөрүңө
айлакердүүлөрүңүзгө
айлакердүүлөрүнө
Табышайлакердүүлөрүмдүайлакердүүлөрүңдү
айлакердүүлөрүңүздү
айлакердүүлөрүн
Жатышайлакердүүлөрүмдөайлакердүүлөрүңдө
айлакердүүлөрүңүздө
айлакердүүлөрүндө
Чыгышайлакердүүлөрүмдөнайлакердүүлөрүңдөн
айлакердүүлөрүңүздөн
айлакердүүлөрүнөн

"айлакердүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
амалкечтүү
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
-

"айлакердүү" сөзүнүн жөндөлүшү

Жеке түрүКөптүк түрү
Атоочайлакердүүайлакердүүлөр
Иликайлакердүүнүнайлакердүүлөрдүн
Барышайлакердүүгөайлакердүүлөргө
Табышайлакердүүнүайлакердүүлөрдү
Жатышайлакердүүдөайлакердүүлөрдө
Чыгышайлакердүүдөнайлакердүүлөрдөн

"айлакердүү" сөзүнүн жөндөлүшү таандык мүчөлөр менен:

Жекелик сан

Жөндөмө1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атооч айлакердүүм айлакердүүң
айлакердүүңүз
айлакердүүсү
Иликайлакердүүмдүнайлакердүүңдүн
айлакердүүңүздүн
айлакердүүсүн
Барышайлакердүүмөайлакердүүңө
айлакердүүңүзгө
айлакердүүсүнө
Табышайлакердүүмдүайлакердүүңдү
айлакердүүңүздү
айлакердүүсүн
Жатышайлакердүүмдөайлакердүүңдө
айлакердүүңүздө
айлакердүүсүндө
Чыгышайлакердүүмдөнайлакердүүңдөн
айлакердүүңүздөн
айлакердүүсүнөн

Көптүк сан

1 жак2 жак
2 жак (сылык түрү)
3 жак
Атоочайлакердүүлөрүмайлакердүүлөрүң
айлакердүүлөрүңүз
айлакердүүлөрү
Иликайлакердүүлөрүмдүнайлакердүүлөрүңдүн
айлакердүүлөрүңүздүн
айлакердүүлөрүн
Барышайлакердүүлөрүмөайлакердүүлөрүңө
айлакердүүлөрүңүзгө
айлакердүүлөрүнө
Табышайлакердүүлөрүмдүайлакердүүлөрүңдү
айлакердүүлөрүңүздү
айлакердүүлөрүн
Жатышайлакердүүлөрүмдөайлакердүүлөрүңдө
айлакердүүлөрүңүздө
айлакердүүлөрүндө
Чыгышайлакердүүлөрүмдөнайлакердүүлөрүңдөн
айлакердүүлөрүңүздөн
айлакердүүлөрүнөн

"айлакердүү" сөзүнүн синоним, антоним жана байланыштуу сөздөрү:

Синонимдери
амалкечтүү
Антонимдер
-
Байланыштуу сөздөр
-