Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "na"
- a b c d e f g h I j K l m n O p q r s t u v w X y z
Cлов всего:8916 Страница 1 из 1
 nail
[нэйл]
n.
1. тырмак;
2. мык;
v. как-
 naive
[нэйв]
a.
1. жөнөкөй, карапайым;
2. ишенчээк
 naked
[нэйкид]
a. жылаңач
 name
[нэйм]
n. ат, аталыш;
v. ата-; in the name атынан; атына, урм
атына, жолуна; in one‘s own name өзүнүн атынан; to name (mention)
only a few
башканы айтпаганда да
 namely
[‘нэймли]
adv. атап айтканда
 nape
[нэйп]
n.: nape of the neck желке, кежиге
 napkin
[‘нэпкин]
n.
1. кол аарчы, салфетка;
2. жалаяк
 narrative
[‘нэрэтив]
n. баян, аңгеме
 narrow
[‘нэроу]
a.
1. тар;
2. чектелген, чектелүү;
3. кенен, кыл
дат; так; катуу; v.
1. тары(т)-;
2. чекте- (down)
 narrow-minded
[‘нэроу‘майндид]
a. чектелген, тар
 nasty
[‘наасти]
a.
1. кара мүртөз, арамза;
2. адепсиз
 nation
[‘нэйшэн]
n. улут, эл
 national
[‘нэшэнл]
a. улуттук, элдик
 nationality
[нэшэ‘нэлити]
n. улут
 native
[‘нэйтив]
a.
1. өз;
2. жергиликтүү;
n. -да туулган; жерг
ликтүү киши
 natural
[‘нэчрэл]
a.
1. табигый;
2. чыныгы, анык
 naturally
[‘нэчрэли]
adv.
1. табигый түрдө;
2. албетте, сөзсүз; nat
urally enough
табигый нерсе
 nature
жаратылыш, табият;
2. маңыз;
3. мүнөз;
4. табияты, болго
ну, натурасы; by nature табияты боюнча; in (of) the nature мүнө
здөгү; in the nature of things табигый нерсе; in the course of nature т
 naughty
[‘нооти]
a. начар; чыргоо (бала)
 nausea
[‘ноосйэ]
n.
1. көңүл айлануу, кускусу келүү; деңиз
орусу;
2. жийиркенүү
 naval
[‘нэйвэл]
a. согуш-деңиз
 navigable
[‘нэвигэбл]
a. кеме жүрө турган
 navigation
[нэви‘гэйшэн]
n. кеме жүргүзүү, сүзүү, навигация
 navy
[‘нэйви]
n. согуштук флот
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru