Меню
Эл-Сөздүк

акт

м.
1. (действие, событие) акт (аракет, окуя);
акт огромного политического значения зор саясий маанилүү акт;
2. (указ, постановление) акт (указ, мамлекеттик мааниси бар токтом);
государственный акт мамлекеттик акт;
3. (документ) акт (бир нерсени күбөлөндүрүүчү документ);
акты гражданского состояния граждандык ал-абалдын актылары;
обвинительный акт айыптоо актысы;
составить акт акт түзүү;
нотариальные акты нотариалдык актылар;
4. театр. акт, көшөгө (пьесанын эки антракт ортосундагы бөлүгү);
пьеса в трёх актах үч көшөгөлүү пьеса;
5. (в учебных заведениях) акт (окуу жайларындагы салтанаттуу жыйналыш).

Акт

АКТЫ (лат. actus – аракет, actum – документ) – 1) жосун, иш-аракет; 2) ырасмий документ, ал өз милдеттеринин чегинде, мамлекеттик орган, кызмат адамы тарабынын мыйзамда белгиленген таризде (мыйзам, жарлык, токтом ж. б.) чыгарылат жана милдеттүү аткарылуучу күчкө ээ болот.
Перевести через онлайн Переводчик

Также найдены следующие похожие слова на Русском языке
strtoupper(RU)


Такое же слова на других языках:

KG


Похожие слова на других языках:

KG
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: