Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: adapt

Английский Кыргызский
adapt (to\for) ылайыктоо
Subject to Article I(6) of the Appendix, has the right to adapt the protection to the level provided for by this Act. Кошумча бөлүктүн 1 (6) беренесин эске алуу менен коргоону ушул Актыда караштырылган деңгээлге ыңгайлаштырууга укуктуу.
The project was an exchange visit to Sofia, Bulgaria, followed by a training seminar on the results of the trip to transfer and adapt the studied experience. Долбоордун алкагында үйрөнүлүп жаткан тажрыйбага көнүү жана үйрөтүү максаттары менен Болгариянын София шаарына тажрыйба алмашууга барып-келүү жыйынтыктары боюнча кийинки үйрөтүүчү семинарды уюштуруу.
The European Bank for Reconstruction and Development’s TurnAround Management and Business Advisory Services Programme helps private enterprises to adapt to the demands of a market economy. Европалык Кайра куруу жана өнүктүрүү банкынын ишканаларды ар тараптан кайра куруу (ТАМ) жана чарбалык-кеңеш берүү кызматтары (BAS) программасы, менчик ишканаларга базар экономикасынын талаптарына ылайыкташууга жардам берет.
-Develop an in depth reflection of pedagogical activities rather than the passive perception of lectures and train teachers to adapt the teaching material to existing conditions (class sizes, local conditions, type of schools, etc.). - лектор сунуш кылган материалды пассивдүү кабыл албастан педагогикалык ишмердик жагдайы боюнча терең рефлексиялоо билгичтигин калыптандырууга көңүл буруу, учурдагы шарттарга (окуучулар контингентине, жергиликтүү шарттарга, мектептин тибине ж.б.)

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)


Похожие слова на других языках:

TR
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: