Меню
Эл-Сөздүк

ходатайство

ср. офиц.
өтүнүч, изденүү;
удовлетворить ходатайство өтүнүчтү канааттандыруу.

Ходатайство

ӨТҮНМӨ (СУНУШТАМА) – жогорку баскычта турган мамлекеттик органга (коомдук уюмга) даректелген ырасмий өтүнүч же сунуштама; 1) Ө. жарандардын кайрылууларынын (арыз, петициялары менен бир катардагы) бир түрү катары каралашы мүмкүн. КР жарандыгына кабыл алуу же жарандыгынан чыгуу жөнүндөгү өтүнүчтөр, референдум өткөрүү боюнча демилгелүү топту каттоо жөнүндөгү, кишилерди качкындар же аргасыз ооп келгендер катары таануу өтүнүчтөрү Ө. мисалдары болуп саналат; 2) сот өндүрүшүндө иштин катышуучусунун алгачкы тергөө органдарына, тергөөчүгө, прокурорго, судьяга, сотко процессуалдык аракеттерди ишке ашыруу же чечимдерди кабыл алуу жөнүндөгү ырасмий өтүнүчтөрү Ө. деп түшүнүлөт; 3) соттолгондор кечирим берүү өтүнүчтөрү менен кайрылууга укуктуу. Ө. түзөтүү мекемелеринин жетекчилиги тарабынан жүрүм-туруму жакшы мүнөздөлгөн соттолгондорго берилүүсү ыктымал; 4) Ө. суроо-талам жана арыз менен бир катарда КР Конституциялык сотуна кайрылуунун дагы бир таризи; 5) Ө. түрүндө райондор аралык сот өндүрүшүндө кудуретсиздик жөнүндөгү иштер козголот.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: ходатайство

Русский Кыргызский
Если ходатайство не подано в указанный период Эгер арыз көрсөтүлгөн мөөнөттө берилбесе.
Если ходатайство не подано в указанный период, заявка считается отозванной. Эгерде өтүнүч көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде берилбесе, өтүнмө чакыртып алынды деп эсептелинет.
Если ходатайство не подано в указанный срок, заявка должна считаться снятыми. Эгерде арыз көрсөтүлгөн мөөнөттө берилбесе, өтүнмө чакыртылып алынды деп табылат.
Если ходатайство не подано в указанный срок, заявка должна считаться снятыми. Эгерде расмий өтүнүч көрсөтүлгөн мөөнөттө берилбесе, өтүнмө чакыртып алынды деп табылат.
Если заявитель не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении установленного срока, заявка признается отозванной. Эгерде өтүнмө ээси талап кылынган документтерди же күчүндө болуу мөөнөттөрүн узартуу жөнүндө арызды бербесе, өтүнмө чакыртып алынды деп эсептелинет.
Если заявитель не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении установленного срока, заявка признается отозванной. Эгерде өтүнмө ээси көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде суралган материалдарды же белгиленген мөөнөттү узартуу жөнүндө өтүнүчүн бербесе, өтүнмө чакыртып алынды деп эсептелинет.
Этот термин может быть продлен по ходатайству заявителя, при условии, что ходатайство будет получен до даты истечения срока и уплаты сбора. Өтүнүч кат белгиленген мөөнөт аяктаганга чейин келип түшсө жана алымдар төлөнгөн болсо, бул мөөнөт арыз ээсинин өзүнүн каты боюнча узартылышы мүмкүн.
Владелец права на единицу недвижимого имущества может принести ходатайство в регистрирующий орган о разделении блока недвижимого имущества. Кыймылсыз мүлк бирдигине укук ээси кыймылсыз мүлк бирдигин ажыратуу жөнүндө каттоо органына арыз менен кайрыла алат.
Заявитель на условии уплаты соответствующей пошлины, может подать ходатайство о проведении ускоренной предварительной экспертизы по заявке на изобретение. Өтүнмө ээси тиешелүү алым төлөп жатып ойлоп табууга өтүнмө боюнча тездетилген алдын ала калысбаа өткөрүү жөнүндө өтүнүүгө укуктуу.
Заявитель на условии уплаты соответствующей пошлины, может подать ходатайство о проведении ускоренной предварительной экспертизы по заявке на изобретение. Тийиштүү алымды төлөгөндөн кийин, өтүнмө ээси ойлоп табылган нерсе боюнча өтүнмөгө тез арада алдын-ала экспертиза жүргүзүү жөнүндө арыз менен кайрыла алат.
В случае, если заявитель не представит запрашиваемые документы или ходатайство о продлении установленного срока в течение указанного срока, заявка считается отозванной. Эгерде өтүнмө берүүчү суралган материалдарды же белгиленген мөөнөттү узартуу жөнүндө өтүнүчтү көрсөтүлгөн мөөнөттө бербесе, өтүнмө кайра алынган деп таанылат.
В случае, если заявитель не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении установленного срока, в течение установленного срока, заявка считается отозванной. Өтүнмө ээси белгиленген мөөнөттүн ичинде талап кылынган материалдарды бербесе же белгиленген мөөнөттү узартуу жөнүндө арыз жазбаса, өтүнмө чакыртып алынды деп эсептелинет.
В случае, если заявитель не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении установленного срока, в течение установленного срока, заявка считается отозванной. Өтүнмө ээси белгиленген мөөнөттүн ичинде суралган материалдарды же белгиленген мөөнөттү узартуу жөнүндө расмий өтүнүч бербеген учурда өтүнмө чакыртып алынды деп эсептелинет.
Если ходатайство о внесении изменений и дополнений не принимается, то заявитель должен быть enchapterd подать жалобу в Апелляционный совет в течение одного месяца со дня получения уведомления, при условии уплаты пошлины. Реестрге өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө өтүнүч катты канааттардыруудан баш тарткан учурда арыздануучу, алым төлөнгөн шартында, билдирүү алган датадан тартып бир айлык мөөнөттө Аппеляциялык кеңешке өзүнүн каршы пикирин берүүгө укуктуу.
На ходатайство заявителя при условии уплаты уделяется Кыргызпатент может опубликовать информацию, связанную с применением до восемнадцати месяцев с даты ее подачи, или если приоритет требуется, поскольку даты приоритета. Тиешелүү алым төлөнгөн болсо, өтүнмө ээсинин арызы боюнча Кыргызпатент өтүнмө берилген күндөн тартып же артыкчылык талап кылынса, артыкчылык күнүнөн тартып он сегиз айга чейин өтүнмөгө байланыштуу маалыматты жарыялай алат.
На ходатайство заявителя при условии уплаты уделяется Кыргызпатент может опубликовать информацию, связанную с применением до восемнадцати месяцев с даты ее подачи, или если приоритет требуется, поскольку даты приоритета. Тиешелүү алым төлөнгөн болсо, өтүнмө ээсинин өтүнүчү боюнча Кыргызпатент өтүнмө берилген күндөн тартып же, эгерде артыкчылык суралса, артыкчылык берилген күндөн тартып он сегиз айдан мурдагы өтүнмө жөнүндө маалымат жарыялай алат.

Также найдены следующие похожие слова на Русском языке
strtoupper(RU)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: