Меню
Эл-Сөздүк

фамилия

ж.
1. фамилия;
назвать своё имя и фамилию өзүнүн атын жана фамилиясын айтуу;
как ваша фамилия? сиздин фамилияңыз ким?;
2. уст. (семья) үй-бүлө.

Фамилия

ФАМИЛИЯ (АТА-ТЕК) (лат. familia ) – 1) курамына кандаш туугандардан тышкары кулдары да кире турган, Байыркы Римдеги үйбүлө чарбачылык-юридикалык бирдик; 2) туулганда, баштапкы Ф. өзгөргөндө, асырап алганда, никеде, мураска өткөндө алына турган ата-тек аталышы. Жаран ысымынын курамдык бөлүгү (кең маанисинен алганда).
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: фамилия

Русский Кыргызский
Моя фамилия Менин фамилиям …
Если идентичные фамилия похожих фамилий до степени их смешения уже используется в однофамилец как торговой маркой, заявитель вступает дополнение к фамилии в виде текстового элемента отличительного признака Эгерде ошондой фамилия же аны менен алмашып кетиши мүмкүн болгон деңгээлге чейин окшош фамилия фамилиясы бирдей адам тарабынан фирмалык аталыш катары мурда пайдаланылып жүрсө, арыз берүүчү Кыргызпатенттин сунушу боюнча айырмалоочу белгилерге ээ болгон сөз
Владелец или пользователь (обладатель титула) является физическое или юридическое лицо, фамилия или наименование зарегистрировано в соответствии с настоящим Законом в качестве владельца или пользователя устройства недвижимого имущества. Менчик ээси же пайдалануучу (титул кармоочу) - аты-жөнү же аталышы, ушул Мыйзамга ылайык кыймылсыз мүлктүн менчик ээси же пайдалануучусу катары катталган жеке же юридикалык жак.
Владелец товарного знака уведомляет Кыргызпатент об изменениях, внесенных: имя владельца товарного знака, фамилия, имя или отчество, сокращение перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, изменения отдельных элементов Товардык белгинин ээси өзгөртүүлөр жөнүндө товардык белгинин ээсинин аталышын, фамилиясын, атын же атасынын атын, товардык белгини каттоодогу товарлардын тизмесинин кыскартылышын, товардык белгинин маңызын өзгөртпөй турган анын айрым элементтеринин өзгөртТакое же слова на других языках:

KG


Похожие слова на других языках:

KG
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: