Меню
Эл-Сөздүк

фамилия

зат. Өз аты менен бирге кошулуп айтылуучу жана балдарына (ылайык табышса аялына да) өтүп, укумдан тукумга сакталып колдонула берүүчү жалпы үй-бүлөлүк ат. Менин фамилиямды качан чакырар экен деп, Мусабек почтальонду чыдамсыздык менен жал-жал карайт (Абдумомунов).

Примеры переводов: фамилия

Кыргызский Русский
анын макулдугусуз Кыргыз Республикасында белгилүү фамилия менен төп келсе; те названные по фамилии любого известного человека без его согласия;
Фирмалык аталыш катарында энчилүү фамилия болбосо анын ысым менен айтылышы пайдаланылышы мүмкүн. Фамилия предприниматель или комбинации фамилии и имени может быть использован в качестве торговой маркой.
Эгерде ошондой фамилия же аны менен алмашып кетиши мүмкүн болгон деңгээлге чейин окшош фамилия фамилиясы бирдей адам тарабынан фирмалык аталыш катары мурда пайдаланылып жүрсө, арыз берүүчү Кыргызпатенттин сунушу боюнча айырмалоочу белгилерге ээ болгон сөз Если идентичные фамилия похожих фамилий до степени их смешения уже используется в однофамилец как торговой маркой, заявитель вступает дополнение к фамилии в виде текстового элемента отличительного признака

Примеры переводов: фамилия

Кыргызский Английский
анын макулдугусуз Кыргыз Республикасында белгилүү фамилия менен төп келсе; the ones named by the surname of any well-known person without his consent;
Фирмалык аталыш катарында энчилүү фамилия болбосо анын ысым менен айтылышы пайдаланылышы мүмкүн. Surname of entrepreneur or combination of surname and name may be used as a trade name.
Эгерде ошондой фамилия же аны менен алмашып кетиши мүмкүн болгон деңгээлге чейин окшош фамилия фамилиясы бирдей адам тарабынан фирмалык аталыш катары мурда пайдаланылып жүрсө, арыз берүүчү Кыргызпатенттин сунушу боюнча айырмалоочу белгилерге ээ болгон сөз If identical surname or similar surnames to the extent likely to cause confusion is already used by a person bearing the same surname as a trade name, the applicant shall enter addition to the surname in the form of a word element of a distinctive feature

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)


Такое же слова на других языках:

RU


Похожие слова на других языках:

RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: