Меню
Эл-Сөздүк

родители

только мн.
ата-эне, эне-ата.

Родители

АТА-ЭНЕ – туулгандыгы тууралуу китепчеде белгилүү бир балага ата-эне катары жазылган жактар (атасы менен энеси). Ошентип, «А-э-нин» юридикалык түшүнүгү биологиялык түшүнүк менен дал келбей калышы да мүмкүн (м.: жасалма түрдө уруктандырылса).
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: родители

Русский Кыргызский
родители и родственники замужней женщины; төркүн;
Его родители живут в Ираке среди арабов и мусульман. Анын ата-энеси да өмүр бою Иракта мусулман арабдардын арасында жашашкан.
Она рассказала, что во время геноцида родители были убиты. Ал мага ата энесинин геноцид учурунда курман болгондугун айтты.
Возраст респондентов 31- 40 Практически ни родители имеют незаконченное среднее образование. Респонденттердин курагы 31-40 жаш жана андан улуу.Ата-энелердин азыраак бөлүгү гана бүтпөгөн орто билимдүү.
Это означает, что в целом родители стали уделять больше внимания своим детям, чем пять лет назад. Бул жалпысынан ата-энелер беш жыл мурункуга караганда өз балдарына көбүрөөк көңүл бура баштагандыгын билдирет.
Я нашел это ужасное, что не только родители были убиты, но что она лечилась в качестве такого обычное дело в Руанде. Анын ата-энесинин өлтүрүлгөнү жана ал Руандада катардагы көрүнүш экендиги менин үрөйүмдү учурду.
Их родители приехали из Алжира, и девочки воспитывались в районе Чикаго, штат Иллинойс, в мусульманских американцев. Алардын ата-энеси Алжирден келип, кыздар Чикаго, Иллинойс штатына жакын жерде мусулман америкалыктар катары чоңоюшту.
Ей казалось, что это не было ничего необычного, что ее родители были убиты, и что она теперь живет с другими членами семьи. Ал ата энесинин курман болгондугу жана эми башка үй-бүлөдө жашап жатканы жөнүндө, кадимки эле боло берчү нерседей, сөз кылып жатты.
Благочестивые родители в библейские времена убедились, что их дети научились основные точки вежливости в домашних условиях. Байыркы учурда Кудайдан корккон ата-энелер балдарынын сылык-сыпаа болууга байланыштуу негизги нерселерди үйдөн үйрөнүшүнө кам көрүшчү.
Согласно этому закону супруг, родители, дети, братья и сестры служащего в зависимости от него считается ближайших членов его семьи. Ушул Мыйзамга ылайык мамлекеттик кызматчынын адамын үй-бүлө мүчөлөрү деп жубайлар, анын багуусунда турган ата-энеси, балдары, кыз жана эркек бир туугандары эсептелишет.
Интересы несовершеннолетних членов товарищества представляют их родители, опекуны или попечители в установленном законодательством порядке. Шериктиктин жашы жете элек мүчөлөрүнүн таламдарын алардын ата-энелери, көзөмөлчүлөрү же камкорчулары мыйзамдарда белгиленген тартипте билдиришет.
В настоящее время охват детей такими событиями значительно возлежал и родители в основном заняты своей работой и не выделить время для общения со своими детьми. Азыркы учурда окуучуларды ушундай иш-чараларга тартуу олуттуу кыскарып кеткенин, ал эми ата-энелер балдар менен сүйлөшүү үчүн олутуу көңүл бурбаганын белгилейбиз.
человеку пользу которого завещание или наследство производится, супруг такого лица, его дети, родители, внуков и пра-внуков, а также наследников наследодателя по закону; анын пайдасына керээз түзүлгөн же керээздик баш тартуу жасалган адам, андай адамдын күйөө-аялдары, балдары, ата-энелери, неберелери жана чөбөрөлөрү, ошондой эле керээз калтыруучунун мыйзам боюнча мурастоочулары;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: