Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: живет

Русский Кыргызский
Моя семья живет в Патерсон город, штат Нью-Джерси. Менин үй-бүлөм Паттерсон шаарында Нью-Жерси штатында жашайт.
Более 90 процентов населения живет ниже федерального уровня бедности. Калктын 90 пайыздан көбү федералдык дэңгээлдеги жакырчылыктан төмөн жашашат.
9:00:22 Информационный центр Каира: Как мусульманин живет в США в настоящее время? 09:00:22 Каир маалымат борбору: АКШда мусулмандар кантип жашай алат?
Он может иметь компаньонов, чья компания он пользуется, но, кто не живет по моральным кодексом Библии. Анын өзүнө жаккан, бирок ыйык китептик принциптерге ылайык жашабаган достору болушу мүмкүн .
Это видение живет в более чем 200000 американцев, которые служили добровольцами Корпуса Мира, как в 139 странах с 1961 года. Бул көз караш 1961-жылдан баштап 139 өлкөдө Тынчтык Корпусунун волонтёру катары кызмат кылган 200 миңден ашуун америкалыктардын дилинде калат.
Ей казалось, что это не было ничего необычного, что ее родители были убиты, и что она теперь живет с другими членами семьи. Ал ата энесинин курман болгондугу жана эми башка үй-бүлөдө жашап жатканы жөнүндө, кадимки эле боло берчү нерседей, сөз кылып жатты.
Сегодня Эми Картер (она продолжала свое имя) живет спокойной жизнью в Атланте с мужем и семь-месячного сына, Уго Джеймс Вентцелем. Азыр Эми Картер (ал өзүнүн атын сактап калган) Атлантада жолдошу жана жети айлык уулу Хьюго Жеймс Вентцел менен жайбаракат турмуш кечирүүдө.
Существует очень плохая тенденция для некоторых историков приписывать добродетели прошлых поколений и пороков тех, кто живет сегодня. Айрым тарыхчылардын жакшы нерселерди мурунку жашап өткөн муундарга, ал эми жаман нерселерди бүгүнкүлөргө байланыштырган жаман адаты бар.
Индекс нищеты населения для республики рассчитывается впервые, показывая, что почти одна десятая часть населения живет в условиях крайней нищеты в соответствии с классификациями ПРООН. Бул отчетто биринчи жолу БУУӨПтүн аныктоосу боюнча өлкөнүн ондон бир белүгү чектен ашкан жакырчылыкта жашай тургандыгын жарыялаган, калктын жакырчылыгынын Кыргызстан үчүн индекси белгиленди.
волонтеры Корпуса мира работают по просьбе других стран, чтобы помочь разработать более эффективные возможности! для своего народа, живет и работает с piople в отдаленных деревнях и растущего города in.The развивающихся странах. Тынчтык корпусунун волонтёрлору башка өлкөлөрдүн өтүнүчү боюнча, өнүгүп келе жаткан дүйнөнүн алыскы кыштактары менен жаңы пайда болгон шаарларындагы элдер менен чогуу жашап, иштеп, алардын өнүгүп- өсүүсүнө жардам беришет.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: