Меню
Эл-Сөздүк

до

до I
ср. муз.
до (музыка алиппесинин башталгыч тонунук аты).
до II
предлог с род. п.
1. в разн. знач. чейин, дейре, -че, -га;
мы доехали до моста биз көпүрөгө жеттик;
до начала спектакля осталось два часа спектаклдин башталарына эки саат калды;
до того, как... мурун, чейин;
я знал об этом до того, как вы мне сказали мен бул тууралу сиз айтпастан мурун билгенмин;
2. при указании степени, качества и т.п. ошончолук;
до чего жаль ошончолук аянычтуу;
до чего интересная книга ошончолук кызык китеп;
он до того слаб, что не может двинуться ал ошончолук алсыз, ордунан жыла албайт;
до свидания кош, кайыр (дагы көрүшкөнгө чейин);
промокнуть до костей аябай суу болуу; суу өтмө катардан өтүү;
я до крайней степени удивлён мен аябай таң калдым;
ему не до вас ал сиз тургай өз жаны менен алек; анын ою сизде эмес;
мне нет дела до этого менин муну менен ишим жок;
мне не до шуток шылдың тургай өз жаным менен алекмин;
что до меня, то я согласен мага эле карап калса, мен макулмун.
до-
приставка,
бул төмөндөгүнү түзөт:
1) кыймыл-аракеттин белгилүү бир чекке чейин жеткенин же аякталганын көрсөтүүчү этишти түзөт; мис: дописать жазып бүтүү, жазып коюу; долететь учуп жетүү;
2) "ся" менен аякталып кыймыл-аракеттин тескери натыйжага жеткенин көрсөтүүчү этишти түзөт; мис. добегаться чуркап жүрүп, бир балаага жолугуп, өзүнө зыян кылуу; жүгүрө берип чарчоо, көп жүгүрүү;
3) иштин, окуянын болуп өткөнүн, бир нерседен мурун болгонун көрсөтүүчү сын атоочту түзөт; мис: довоенный согушка чейинки, согуштан мурунку, согуштан мурдагы;
дошкольный мектепке чейинки.
до зарезу
см. зарез.
до отвала
см. отвал I.
до упаду
см. упад.
Перевести через онлайн Переводчик

Также найдены следующие похожие слова на Русском языке
strtoupper(RU)


Похожие слова на других языках:

KG
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: