Меню
Эл-Сөздүк

бюджет

м.
бюджет (мамлекеттин, мекеменин, ишкананын же айрым адамдын доходдорун жана расходдорун белгилүү бир срокко, мөөнөткө алдын ала эсептеп коюу);
годовой бюджет жылдык бюджет;
бюджет времени убакыт эсеби, убакыт бюджети.

Бюджет

Экономикалык субъекттин белгилүү бир мезгил ичиндеги, адатта жыл ичиндеги кирешелер жана чыгашаларынын ведомосту. Көпчүлүк учурда бюджет колдо болгон жана чыгымдалуучу акча каражаттарынын санын, алардын өз ара ылайык келүүсүн эсепке алуу үчүн түзүлөт. Мындан тышкары, берилген жана кеткен убакыт салыштырылган убакыт бюджети да түзүлөт. Бюджет, балансташууну, экономикалык ресурстардын кириш жана чыгыш бөлүгүнүн дал келүүсүн текшерүүнүн негизги инструменти болуп саналат. Экономикалык субъектке, анын акча каражаттарына жараша бюджет түзүлөт. Бюджеттер мамлекеттик, регионалдык, жергиликтүү (муниципалдык), үй-бүлө (керектөө) бюджеттерине бөлүнөт. Бул жерде ишканалардын, фирмалардын кирешелер жана чыгашалар балансынын формасында түзүлгөн бюджеттери да эске алынган.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: бюджет

Русский Кыргызский
бюджет Бюджет
Годовой бюджет Жылдык бюджет
(9) утверждение специальных пошлин не включенные в годовой бюджет; (9) жылдык бюджетте каралбаган атайын салымдарды бекитүү;
определяет программу, принимает двухгодичный бюджет Союза и утверждает его финансовые отчеты. программаны аныктайт, Союздун үч жылдык бюджетин кабыл алат жана анын финансылык отчетун бекитет.
Партнерства должен поддерживать общую собственность, основанную на годовой бюджет товарищества. Шериктик жалпы мүлктү күтүүнү шериктиктин жылдык бюджетине ылайык камсыз кылат.
Ревизионная комиссия рассматривает годовой отчет и бюджет, представленный исполнительным советом партнерства. Ал шериктиктин башкармасынын ар жылкы отчету жана башкарма тарабынан берилген бюджет боюнча корутунду чыгарат.
готовит республиканский бюджет и представляет его Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и обеспечивает ее реализацию; республикалык бюджетти иштеп чыгат жана аны Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуш кылат жана анын аткарылышын камсыз кылат;
Давайте представим, у вас есть история, которая говорит годовой бюджет города в два раза больше, как это было 10 лет назад. Сиз шаардын жылдык бюджети 10 жыл мурункуга караганда эки эсе өскөндүгү тууралуу кабарды окуп жатасыз дейли.
утверждают местный бюджет и отчет о его выполнении, а также заслушивают информацию об использовании внебюджетных фондов. жергиликтүү бюджетти, анын аткарылышы жөнүндөгү отчетту бекитет, ошондой эле бюджеттен сырткаркы фонддордун пайдаланылышы туурасындагы маалыматты угат.
Баланс чистой прибыли после отчислений в бюджет Кыргызской Республики должны быть переданы в общие резервы Банка Кыргызстана. Кыргыз Республикасынын бюджетине чегерүүлөрдөн кийинки таза пайданын калдыгы Кыргыз банкынын жалпы резервине которулат.
Тройку участие в процессе интервью, что награжден Пит Джонс бюджет $ 1 млн, чтобы стрелять свою победную сценарий, украдена летом. Эң мыкты үч катышуучу аңгемелешүү процессине чакырылып, натыйжада Пит Жонс «Билинбей келген жай» аттуу сценарийин тартуу үчүн 1 миллион доллар бюджет утуп алган.
Республиканский бюджет утверждается Жогорку Кенешем Кыргызской Республики по представлению Правительства Кыргызской Республики. Республикалык бюджетти Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн сунушу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекитет.

Также найдены следующие похожие слова на Русском языке
strtoupper(RU)


Такое же слова на других языках:

KG


Похожие слова на других языках:

KG
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: