Меню
Эл-Сөздүк

Равноправие мужчин и женщин

эркектердин жана аялдардын тең укуктуулугу
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Равноправие мужчин и женщин

Русский Кыргызский
Школы в основном в ведении мужчин. Мектеп жетекчилери көбүнчө эркектер.
Представительство мужчин и женщин Эркектер менен аялдардын өкүлчүлүгү
Отдел логистики 13 мужчин и 2 женщины; Уюштуруу-техникалык жактан камсыз кылуу башкармасында 13 эркек жана 2 аял;
Доля женщин, representating гражданского сектора Жарандык бөлүмдүн аялдардын үлүшү
Конвенция о политических правах женщин (1952); Аялдардын саясий укуктары тууралуу Конвенция (1952);
Число женщин, имеющих опыт административной работы Жетекчилик тажрыйбасы бар аялдардын саны
Большая часть мужчин имеет детей. Только 7 мужчин сингл. Көпчүлүк эркектердин балдары бар. 7 киши гана бойдок болуп саналат.
4. Представительство женщин и мужчин в составе персонала, 4. Кадрлар курамындагы аялдар жана эркектер өкүлчүлүктөрү
Эта возможность практически использоваться только женщин. Бул мүмкүнчүлүктөн иш жүзүндө аялдар гана пайдаланышат.
Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин (1967); Аялзатын кодулоону жоюу боюнча декларация (1967);
Тhus их карьера складывается не так успешно, как карьеры мужчин. Мында алардын карьерасы эркектердикине караганда анча ийгиликтүү болбойт.
"Ак-Жол", будучи новой партии, пригласил женщин из других партий. Ак-Жол жаңы партия болгондуктан башка партиялардан көпчүлүк аялдарды өзүнө тартты.
То же самое правило наблюдается для женщин, которые не имеют семьи. Ушундай эле мыйзам ченемдүүлүк, эреже катары, үй-бүлөсү жок аялдар үчүн да байкалат.
Программа обмена для женщин-предпринимателей из Кыргызстана в Индии Кыргызстандык ишмер аялдяры үчүн Индияда тажрыйба алмашуу программасы
Они также кандидатуры трех женщин в первой пятерке партийного списка Ошондой эле, партиялык тизменин алгачкы бешөөнүн үчөө аялдар болгон.
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979); Аялдарга карата кодулоонун бардык түрлөрүн жоюу боюнча Конвенция (1979);
В настоящее время из 18 назначен зарезервированное персонал 5 женщин (28%). Азыркы учурда 18 резервдегилердин ичинен - бешөө аялдар (28%).
Наименьшее число женщин был выдвинут от "Ак-Жол" и партий "Асаба" (30 женщин). Ак Жол жана Асаба партияларынан аялдар баарынан аз көрсөтүлдү (30 аял).
Мирное сотрудничество, мирные достижения мужчин осуществляются на рынке. Адамдар ортосундагы тынчтык кызматташтыгы жана тынчтык жетишкендиктери базар шарттарына өз таасирин тийгизбей койбойт.
Критерии отбора женщин-кандидатов и их последовательности в списке партии Талапкер-аялдарды тандоо критерийлери жана алардын партиялык тизмедеги кезектүүлүгү.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: