Меню
Эл-Сөздүк

Терминал

Адистештирилген кассалык жабдуулар, стационардык жабдуулар, чөнтөккө салып жүрүүгө каралган уюлдук түзүлүштөр, көчмө терминалдар жана кассалык аппараттар, өзүн-өзү тейлөө автоматтары (төлөмдөрдү кабыл алууга адистештирилген автоматтар жана банкоматтар), башкы процессинг менен байланыш түзүүгө, билдирүүлөрдү түзүүгө жана аларды банктын төлөм системасынын түйүнүнө жөнөтүүгө жана андан келип түшкөн билдирүүлөрдү кабыл алууга өбөлгө түзгөн, эсептешүү веб сервери.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Терминал

Русский Кыргызский
Терминал терминал
Используя, "Точка" Терминал "ОСМП" «"Точка" БТКАС» терминалдары аркылуу
Терминал, предназначенный для депонирования (приема)/выдачи денежных наличных средств клиентами банков, держателями карт, пользователями сервисов, включая проведение платежей в наличной и безналичной форме в адрес поставщиков услуг. Кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочулардын дарегине төлөмдөрдү нак жана нак эмес түрдө өткөрүүнү кошо алганда, банк кардарларынын, карт ээлеринин, сервистен пайдалануучулардын нак акча каражаттарын депондоштуруу (кабыл алуу)/берүү үчүн каралган терминал.
Терминал, установленный в торгово-сервисном предприятии, предназначенный для выполнения безналичных операций по приобретению (покупке) товаров и услуг, считывающий информацию с платёжной карты и инициирующий электронный перевод средств. Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча нак эмес операцияларды аткарууга багытталган, соода-тейлөө ишканасында орнотулган, төлөм карттарынан маалыматтарды эсепке алган жана каражаттардын электрондук түрдө которулушун демилгелеген терминал.

Также найдены следующие похожие слова на Русском языке
strtoupper(RU)


Такое же слова на других языках:

KG


Похожие слова на других языках:

KG
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: