Меню
Эл-Сөздүк

Независимость судей

Соттордун көзкарандысыздыгы

Независимость судей

СОТТОРДУН КӨЗКАРАНДЫСЫЗДЫГЫ – демократиялык мамлекеттерде соттор, сот арачылары иштерди аргандай сырткы таасирлерди болтурбаган шарттарда, мыйзамдын негизинде гана чечилишин билдирүүчү сот адилеттигинин конституциялык принциби. Сот ишине мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын, башка органдардын, кызмат адамдарынын, жарандардын, юридикалык жактардын кийлигишүүлөрүнө жол берилбейт, жана ал үчүн мыйзамда белгиленген тарипте жоопкерчиликке тартылат.

Независимость судей

судьялардын көз карандысыздыгы

Независимость судей

Судьялардын көзкарандысыздыгы
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Независимость судей

Русский Кыргызский
Роль судей Соттордун ролу
Способствует независимость; Көз карандысыздыкка тарбиялайт;
дача согласия на назначение судей местных судов; жергиликтүү соттордун судьяларын дайындоого макулдук берүү;
Внести следующие квалификационные классы для судей КР Кыргыз Республикасынын судьялары үчүн төмөнкүдөй квалификациялык класстар киргизилсин
Рынок сегодня борется за свою независимость и существование. Азыркы учурда базар экономикасы көзкарандысыздыкка жана бар болушуна күрөшкөн кези.
Рынок сегодня борется за свою независимость и существование. Азыркы учурда базар экономикасы көзкарандысыздыкка жетип, ийгиликтүү иштеп кетүүгө аракет кылууда.
защищать суверенитет и независимость кыргызского государства; Кыргыз мамлекетинин эгемендигин жана бүтүндүгүн коргоо,
дает свое согласие на уголовное преследование судей местных судов; жергиликтүү соттордун судьяларын кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берет;
Независимость микрофинансовых организаций в Кыргызской Республике Кыргыз Республикасындагы микрокаржы уюмдарынын көз карандысыздыгы
Статус судей Кыргызской Республики определяется конституционным законом. Кыргыз Республикасынын сотторунун статусу конституциялык мыйзам менен аныкталат.
Верховный Суд устанавливает составы судей, президиума, чьи полномочия определяются законами. Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунда сот коллегиялары жана курамдары, Президиуму түзүлөт, алардын ыйгарым укуктары мыйзамдар менен аныкталат.
Чтобы утвердить суммы бонусов квалификационный класс судей в соответствии с приложением двух. Судьяларга квалификациялык класстары үчүн кошумча акынын өлчөмү экинчи тиркемеге ылайык бекитилсин.
Мы независимой нации сегодня, потому что мы имели инфляцию в войне за независимость, в революции ". Көз карандысыздык үчүн болгон согушта жана Төңкөрүш жылдарында инфляцияны колдонгондугубуз үчүн гана, бүгүнкү күнү биз эгемендүү калкпыз
Когда американские колонии боролись против Англии в войне за независимость, они приступили к инфляции. Америкалык колониялар көзкарандысыздык үчүн Англияга каршы салгылашып жатышканда, инфляцияны колдонууга мажбур болушкан.
- Подготовку судей, прокуроров, адвокатов и которые будут участвовать в рассмотрении дел в суд присяжных; - калкка сот арачыларынын катышуусу менен бирдикте Сот институтунун маанисин терең түшүндүрүп берүү.
Независимость экспертных органов и экспертов, действуя по своему авторитету в области экологической экспертизы; экологиялык экспертиза тармагында өздөрүнүн ыйгарым укуктарын аткарууда эксперттик органдардын жана эксперттердин көз карандысыздыгынын;
Эстония стала "электронной страна" в последующие годы она восстановила свою независимость, в соответствии с Freedom House. Freedom House билдиргендей, Эстония көз карандысыздыкты алгандан бери, тез убакыттын ичинде «электрондук мамлекетке» айланды.
Таким образом, вся проблема инфляции был только второстепенное значение для американцев в конце войны за независимость. Демек, Төңкөрүш жылдарындагы бүтүндөй инфляция көйгөйүнөн америкалыктар анчалык деле оор запкы тартышкан эмес.
Конституционный суд Кыргызской Республики состоит из председателя, его заместителя и семи судей Конституционного суда. Кыргыз Республикасынын Конституциялык Соту Төрагадан, анын орунбасарынан жана Конституциялык Соттун жети судьясынан турат.
Конституционный суд Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики, местные суды и судей Кыргызской Республики. Кыргыз Республикасынын Конституциялык Соту, Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү соттору жана судьялары

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: