Меню
Эл-Сөздүк

Равнопартнерские отношения

Тең өнөктөштүк мамиле

Равнопартнерские отношения

ТЕҢ ӨНӨКТӨШТҮК МАМИЛЕ – мамлекеттик жана коомдук турмушта бирдей шартта кызматташуу же биргелешип катышуу.

Равнопартнерские отношения

тең өнөктөштүк мамиле
Перевести через онлайн Переводчик

Котормолордун мисалдары: Равнопартнерские отношения

Орусча Кыргызча
Публичные отношения Коомчулук менен байланыш
Водные отношения с другими странами Башка мамлекеттер менен суу боюнча мамилелер
Отношения, регулируемые Патентным законом Патент мыйзамы боюнча жөнгө салынуучу мамилелер
Отношения, регулируемые Патентным законом Патент мыйзамы тарабынан жөнгө салынуучу мамилелер
Отношения, регулируемые лесным законодательством Токой мыйзамдары менен жөнгө салынуучу мамилелер
Отношения между Банком Кыргызстана и Правительством Кыргызстан банкынын мамлекет менен мамилелери
Одно отдаленные отношения между человеческих языков. Алардын бири - бул адам тилдердин алыс мамилелери.
Отношения между Банком Кыргызстана и другими банками Кыргызстан банкынын банктар менен болгон мамилелери
Отношения между зданий, сооружений, и земельный участок, Имарат жана курулуш менен жер тилкесинин ортосундагы өз ара байланыш
Отношения между товариществ домовладельцев и местных властей Турак жайдын менчик ээлеринин шериктештигин жергиликтүү бийлик органдары менен өз ара мамилелери
Отношения между собственников жилых и нежилых помещений в зданиях Шериктиктеги турак жай жана турак жай эмес имарат жайлардын менчик ээлеринин өз ара мамилелери
Держите хорошие отношения с местными средствами массовой информации. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары менен жакшы мамиледе болуңуз.
Отношения между такими владельцами регулируется с их взаимного согласия. Мындай менчик ээлеринин ортосундагы мамилелер алардын ортосундагы макулдашуу менен аныкталат.
Автор отношения регулируются настоящим Кодексом и иным законодательством. Автордук мамилелер ушул Кодекс жана башка мыйзамдар тарабынан жөнгө салынат.
Как правило, отношения между соавторами определяются на основании договора. Авторлоштордун ортосундагы мамилелер, эреже катары, макулдашуунун негизинде аныкталат.
Господь дает нам помогают разрешать конфликты и восстанавливать дружеские отношения. Бактыга жараша, Жахаба бизге келишпестиктерди чечүүгө жана досторубуз менен кайрадан жакшы мамиледе болууга жардам берет.
Причиной такого отношения является непонимание всей современной экономической системе. Анын себеби - азыркы учурдагы бүтүндөй экономикалык тутумду туура эмес түшүнүп келишкендиги
- Приглашения от других лиц, если отношения не затрагивает государственных обязанностей; - эгерде мамилеси чакыргандардын мамлекет ишинин маселелерине тиешеси жок болсо, дагы башка жеке жактардан алган чакыруу боюнча;
Это не правда, что отношения правительства денег отличается от той, что и для других вещей. Ошондой эле өкмөт башка нерсеге караганда, акчага бөтөнчө мамиле жасайт деген ой дагы жаңылыштык.
Права и обязанности собственников участка лесного фонда не имеет отношения к Государственной лесной Токой фондусунун участокторунун ээлеринин мамлекеттик токой чарбачылыгын жүргүзүү менен байланышпаган укуктары жана милдеттери

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: