Меню
Эл-Сөздүк

дайынсыз жок болуу

безвестное отсутствие

Примеры переводов: дайынсыз жок болуу

Кыргызский Русский
макул болуу Соглашаться
пайда болуу; происходят;
ыраазы болуу довольный
Мураска ээ болуу Приобретение подряд
Болуу критерийлери критерии Выпускной
Үй-бүлөнүн бирге болуу принциби Принцип единства семьи
Патенттин күчүндө болуу мөөнөтү Эффективные условия патента
Аз убакыттын ичинде таанымал болуу Хайп
Жайлардын иш менен камсыз болуу деңгээли Заполняемость
Жеке адамды дайынсыз жок болду деп таануу жана өлдү деп жарыялоо Признание индивидуальной пропавших и декларация о его смерти
Жергиликтүү саясатчы болуу – колуңуздан келе турган аябагандай кызыктуу иш. Будучи местный политик является самым захватывающим, что можно сделать.
анын инсанын ырастоо үчүн керек болгон документтерге жана жолкире документтерине ээ болуу иметь необходимые документы, удостоверяющие личность и проездные документы
Кудайыбызга таандык болуу бизди эркиндигибизден ажыратпайт, тескерисинче, бакытка бөлөйт. принадлежащих к Богу мы любим, безусловно, сделать и держать нас счастливыми.
Товарлардын чыгарылган жеринин аталышын пайдалануу укугуна күбөлүктүн күчүндө болуу мөөнөтү Срок действия свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товаров
Бул жөн гана сот дооматтарынан эркин болуу эмес, анткени мыйзамдык коргоо ар өлкөдө ар кандай болот. Это не означает, иммунитет от исков, а правовой защиты варьируются от страны к стране.
Коргоо жагынан камсыз болуу - сот ишинин жүрүшүнүн ар бир баскычында адамдын бузулбас укугу болуп саналат. Обороны является неотъемлемым правом человека на любой стадии рассмотрения судебного дела.
Турак жай ээлеринин шериктиги юридикалык жак болуу менен коммуналдык кызматты керектөөчү болуп саналбайт. Партнерство домовладельцев является юридическим лицом, не является потребителем коммунальных услуг.
Аламүдүн районунда бийликти колдогон МЭУ бар, бирок алар депутат болуу ниетин билдирген жок» деп түшүндүрдү. В районе Аламудунском есть НПО, который поддерживает власти, но они не выражают желание быть депутатами ".
Финансылык активдерге ээ болуу максатында инвесторлордун каражаттарын топтогон институционалдык бирдиктер. Институциональные единицы, которые объединяют средства инвесторов с целью приобретения финансовых активов.
Көп учурда материалдын соңу анын башталышынын жаңырыгы болуу менен маанилүү маселеге же кишиге басым жасалат. Окончания часто эхо начала, в том, что они возвращаются к важному месту или лицу.

Примеры переводов: дайынсыз жок болуу

Кыргызский Английский
макул болуу to agree
пайда болуу; originate;
ыраазы болуу glad
Мураска ээ болуу Acquisition of succession
Болуу критерийлери Graduation criteria
Үй-бүлөнүн бирге болуу принциби Principle of family unity
Патенттин күчүндө болуу мөөнөтү Effective Terms of a Patent
Аз убакыттын ичинде таанымал болуу
Жайлардын иш менен камсыз болуу деңгээли Occupancy rate
Жеке адамды дайынсыз жок болду деп таануу жана өлдү деп жарыялоо Acknowledgment of Individual Missing and Declaration of His Death
Жергиликтүү саясатчы болуу – колуңуздан келе турган аябагандай кызыктуу иш. Being a local politician is the most exciting thing you can do.
анын инсанын ырастоо үчүн керек болгон документтерге жана жолкире документтерине ээ болуу to have necessary identity papers and travel documents
Кудайыбызга таандык болуу бизди эркиндигибизден ажыратпайт, тескерисинче, бакытка бөлөйт. belonging to the God we love will surely make and keep us happy.
Товарлардын чыгарылган жеринин аталышын пайдалануу укугуна күбөлүктүн күчүндө болуу мөөнөтү The Term of Validity of the Certificate for the Right to Use Appellation of Place of Origin of Goods
Бул жөн гана сот дооматтарынан эркин болуу эмес, анткени мыйзамдык коргоо ар өлкөдө ар кандай болот. This does not imply immunity from lawsuits, as legal protections vary from country to country.
Коргоо жагынан камсыз болуу - сот ишинин жүрүшүнүн ар бир баскычында адамдын бузулбас укугу болуп саналат. Defense is an inalienable right of a person at any stage of review of a judicial matter.
Турак жай ээлеринин шериктиги юридикалык жак болуу менен коммуналдык кызматты керектөөчү болуп саналбайт. Partnership of homeowners is a legal entity, is not a consumer of utilities.
Аламүдүн районунда бийликти колдогон МЭУ бар, бирок алар депутат болуу ниетин билдирген жок» деп түшүндүрдү. In the Alamudun rayon there is an NGO, which supports the authorities, but they did not express a desire to be deputies."
Финансылык активдерге ээ болуу максатында инвесторлордун каражаттарын топтогон институционалдык бирдиктер.
Көп учурда материалдын соңу анын башталышынын жаңырыгы болуу менен маанилүү маселеге же кишиге басым жасалат. Endings often echo beginnings, in that they return to an important place or a person.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: