Меню
Эл-Сөздүк

дайынсыз жок болуу

безвестное отсутствие
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: дайынсыз жок болуу

Кыргызский Русский
макул болуу Соглашаться
пайда болуу; происходят;
ыраазы болуу довольный
Мураска ээ болуу Приобретение подряд
Болуу критерийлери критерии Выпускной
Үй-бүлөнүн бирге болуу принциби Принцип единства семьи
Патенттин күчүндө болуу мөөнөтү Эффективные условия патента
Аз убакыттын ичинде таанымал болуу Хайп
Жайлардын иш менен камсыз болуу деңгээли Заполняемость
Жеке адамды дайынсыз жок болду деп таануу жана өлдү деп жарыялоо Признание индивидуальной пропавших и декларация о его смерти
Жергиликтүү саясатчы болуу – колуңуздан келе турган аябагандай кызыктуу иш. Будучи местный политик является самым захватывающим, что можно сделать.
анын инсанын ырастоо үчүн керек болгон документтерге жана жолкире документтерине ээ болуу иметь необходимые документы, удостоверяющие личность и проездные документы
Кудайыбызга таандык болуу бизди эркиндигибизден ажыратпайт, тескерисинче, бакытка бөлөйт. принадлежащих к Богу мы любим, безусловно, сделать и держать нас счастливыми.
Товарлардын чыгарылган жеринин аталышын пайдалануу укугуна күбөлүктүн күчүндө болуу мөөнөтү Срок действия свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товаров
Бул жөн гана сот дооматтарынан эркин болуу эмес, анткени мыйзамдык коргоо ар өлкөдө ар кандай болот. Это не означает, иммунитет от исков, а правовой защиты варьируются от страны к стране.
Коргоо жагынан камсыз болуу - сот ишинин жүрүшүнүн ар бир баскычында адамдын бузулбас укугу болуп саналат. Обороны является неотъемлемым правом человека на любой стадии рассмотрения судебного дела.
Турак жай ээлеринин шериктиги юридикалык жак болуу менен коммуналдык кызматты керектөөчү болуп саналбайт. Партнерство домовладельцев является юридическим лицом, не является потребителем коммунальных услуг.
Аламүдүн районунда бийликти колдогон МЭУ бар, бирок алар депутат болуу ниетин билдирген жок» деп түшүндүрдү. В районе Аламудунском есть НПО, который поддерживает власти, но они не выражают желание быть депутатами ".
Финансылык активдерге ээ болуу максатында инвесторлордун каражаттарын топтогон институционалдык бирдиктер. Институциональные единицы, которые объединяют средства инвесторов с целью приобретения финансовых активов.
Көп учурда материалдын соңу анын башталышынын жаңырыгы болуу менен маанилүү маселеге же кишиге басым жасалат. Окончания часто эхо начала, в том, что они возвращаются к важному месту или лицу.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: