Меню
Эл-Сөздүк

албаниялык киши

Albanian [эл’бэинйэн]

Примеры переводов: албаниялык киши

Кыргызский Русский
көр киши слепой.
Бул киши менин тынчымды алып жатат Этот человек меня беспокоит
Ал жерде англисче сүйлөгөн киши барбы? Там есть кто-нибудь, говорящий по-английски?
ал киши өлгөндөн кийин төрөлгөн баласы; ребенок умершего, если он родился после его смерти;
Веб-сайтка бир айдын ичинде орто эсеп менен 15000 киши кирди. Средние сайт подкаст веб визиты 15000 в месяц.
Көпчүлүк эркектердин балдары бар. 7 киши гана бойдок болуп саналат. Большая часть мужчин имеет детей. Только 7 мужчин сингл.
Менин сырсөзүм же логинимди башка киши билип алса эмне кылыш керек? Что делать, когда другой человек узнает свой пароль / логин?
Ал бутуна улуу киши катары салабаттуу турду да, ызылдаган үндөрдүн басылышын күттү. С достоинством старца, он поднялся на ноги, и ждал молча среди лепет голосов.
Каңгыраган болот чыгарган ишкананын көлөкөсүндө күрөшүп жаткан бир топ киши гана бар эле. В тени пустой металлургического завода, было просто много людей, которые боролись.
Бир тууган ага жакындаганда, ал киши мындай деген: "Болгон окуядан мен сизден кечирим сурайм ." Когда брат подошел к нему, человек сказал: "Я сожалею о том, что произошло."
Бир нече квартира жана (же) киши жашабаган жайлар жайгашкан үйдүн алдындагы жер тилкесине укук Право на земельный участок, прикрепленный к зданию с несколькими квартирами и / или нежилых помещений
Америка Кошмо Штаттарда билим жана тажрыйба алган киши Жакынкы Чыгышта чоң таасирлүү болушу мүмкүн. Человек, который принял образование и опыт в Соединенных Штатах Америки, может быть очень влиятельным на Ближнем Востоке.
«Полициянын сержанты Антонио Коста ал адам кармалып, киши өлтүргөндүгү үчүн айыпталууда деп билдирди». "Человек был арестован и обвинен в убийстве, сказал сержант полиции Антонио Коста."
Ошондуктан, туулган күнүн жана чоң киши экенин далилдөө каттоо учурундагы милдеттүү талап болуп саналат. Поэтому подтверждение даты рождения и зрелого возраста является обязательным при регистрации.
Түнкү 2де биздин бөлмөгө кирген киши биздин дин, саясат жана жашоо жөнүндө сүйлөшүп отурганыбызды көрө алмак. Человек, который приходит в нашу комнату в 2 часа утра мог смотреть Обсудим религии, политики, и жизнь.
Кыйыр атрибуцияны колдонгондо бул сүйлөм мындай болуп окулат: «Полиция ал адамды камакка алып, киши өлтүрдү деп айыптоодо». Переделана, используя предполагаемую атрибуции, приговор будет читать, "Полиция арестовала мужчину и предъявили ему обвинение в убийстве."
Кыйноолорго, запкы көрсөтүүлөргө же адамгерчиликке сыйбаган мазактоочу жазалоолорго бир да киши дуушар болууга тийиш эмес. Никто не может подвергаться пыткам, жестокому обращению или бесчеловечного, унижающего наказания.
Мунун себеби - ал киши жумушунан айрылгандыктан жана жакында эле энеси каза болгондуктан, бакыттан таптакыр үмүтүн үзүп коюптур . Потому что человек потерял работу, а мать только что умерла, ему не хватало всю надежду быть счастливым.
Жарыяда көрсөтүлгөн аракеттерди бир нече киши жасаган учурда сыйлык алуу укугуна андай аракетти биринчи болуп жасаган адам ээ болот. В тех случаях, когда рекламируемый действие выполняется ряд лиц, право на получение премии принадлежит человеку, который первым преуспевает в выполнении соответствующих действий.
Эгер анда бир нече адам болсо, окурманга негизги каарман «шапкечен киши» же «оң жакта турган киши» экенин керсөтүп койгон туура болот. Если несколько человек, которые описаны, это полезно, чтобы позволить читателю знать, что центральный персонаж является одним "кепке" или "стоя справа."

Примеры переводов: албаниялык киши

Кыргызский Английский
көр киши blind man.
Бул киши менин тынчымды алып жатат This man is bothering me
Ал жерде англисче сүйлөгөн киши барбы? Does someone there speak English?
ал киши өлгөндөн кийин төрөлгөн баласы; the child of the deceased person, if he was born after his death;
Веб-сайтка бир айдын ичинде орто эсеп менен 15000 киши кирди. The podcast Web site averages 15,000 visits a month.
Көпчүлүк эркектердин балдары бар. 7 киши гана бойдок болуп саналат. The major part of the men has children. Only 7 men are single.
Менин сырсөзүм же логинимди башка киши билип алса эмне кылыш керек? What to do when another person learns my password/login?
Ал бутуна улуу киши катары салабаттуу турду да, ызылдаган үндөрдүн басылышын күттү. With the dignity of an elder, he rose to his feet, and waited for silence amid the babble of voices.
Каңгыраган болот чыгарган ишкананын көлөкөсүндө күрөшүп жаткан бир топ киши гана бар эле. In the shadow of an empty steel plant, there were just a lot of folks who were struggling.
Бир тууган ага жакындаганда, ал киши мындай деген: "Болгон окуядан мен сизден кечирим сурайм ." When the brother approached him, the man said: "I'm sorry about what happened."
Бир нече квартира жана (же) киши жашабаган жайлар жайгашкан үйдүн алдындагы жер тилкесине укук Right to Land Plot Attached to a Building with Several Apartments and/or Non-Residential Premises
Америка Кошмо Штаттарда билим жана тажрыйба алган киши Жакынкы Чыгышта чоң таасирлүү болушу мүмкүн. Person, who took education and experience in the United States of America maybe very influential in the Middle East.
«Полициянын сержанты Антонио Коста ал адам кармалып, киши өлтүргөндүгү үчүн айыпталууда деп билдирди». "The man was arrested and charged with murder, police sergeant Antonio Costa said."
Ошондуктан, туулган күнүн жана чоң киши экенин далилдөө каттоо учурундагы милдеттүү талап болуп саналат. Therefore, confirmation of dates of birth and coming of age is mandatory at registering.
Түнкү 2де биздин бөлмөгө кирген киши биздин дин, саясат жана жашоо жөнүндө сүйлөшүп отурганыбызды көрө алмак. The person, who comes into our room at 2 in the morning could watching us discuss religion, politics, and life.
Кыйыр атрибуцияны колдонгондо бул сүйлөм мындай болуп окулат: «Полиция ал адамды камакка алып, киши өлтүрдү деп айыптоодо». Rewritten, using implied attribution, the sentence would read, "Police arrested the man and charged him with murder."
Кыйноолорго, запкы көрсөтүүлөргө же адамгерчиликке сыйбаган мазактоочу жазалоолорго бир да киши дуушар болууга тийиш эмес. No one may be tortured, subjected to mistreatment or inhuman, degrading punishments.
Мунун себеби - ал киши жумушунан айрылгандыктан жана жакында эле энеси каза болгондуктан, бакыттан таптакыр үмүтүн үзүп коюптур . Because that man had lost his job and his mother had just died, he lacked all hope of being happy.
Жарыяда көрсөтүлгөн аракеттерди бир нече киши жасаган учурда сыйлык алуу укугуна андай аракетти биринчи болуп жасаган адам ээ болот. In cases when the advertised action is performed by a number of persons, the right to receive the award shall belong to the person who first succeeds in performing the appropriate action.
Эгер анда бир нече адам болсо, окурманга негизги каарман «шапкечен киши» же «оң жакта турган киши» экенин керсөтүп койгон туура болот. If several people are featured, it's helpful to let the reader know that the central character is the one "wearing a cap" or "standing on the right."

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: