Меню
Эл-Сөздүк

система

в разн. знач. система;
шайлоо системасы избирательная система;
акча системасы денежная система;
системага келтир- или системага сал- приводить в систему.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: система

Кыргызский Русский
Бул система айырбаштоо иш-аракеттерин талап кылат. Эта система требует акты обмена.
Бүгүнкү күнlө мурункудай акча экономикасы көз жаздымда калган жөнөкөй система жок. Сегодня мы уже не имеют простую систему, которая существовала в то время.
Базар экономикасын талкалап, анын ордун баскан социалисттик же коммунисттик система анын карама-каршысы болот. Напротив рынка является отмена рынке и замена ее социалистического или коммунистического государства.
Улуттук банкта эсепке ээ эмес, бирок система менен түз комммуникациялык байланышка ээ жана тике иш алып барган катышуучу. Участник, не имеющий счета в Национальном банке, но имеющий прямое коммуникационное соединение с системой и осуществляющий прямое взаимодействие с системой.
Бул система стандарттарды, эрежелерди, жоболорду, инструкцияларды, ыкмаларды жана башка нормативдик докуметтерди камтыйт. Система должна включать стандарты, правила, инструкции, методы измерения и другую документацию.
Башкаруу органдары мектептин ишмердигин такай көзөмөлдөшөт. Мектепти башкаруу фрагменттик мүнөзгө ээ. Бул иште система байкалбайт. Власти образование только контролировать работу школ бессистемно и нерегулярно.
Борборлоштурулган система сындалып жатканда, ал, атайын белгиленген максатта жана натыйжада гана ылайыктуу экендигин эске түйүп коюу керек. Если один критикует централизованную систему, мы не должны забывать, что он подходит только для специальных целей, для специальной конце которой он может достичь.
Ошондой эле бул система боюнча, өкмөт эл берген нерседен тышкары эч нерсени сарптай албайт, бирок конституциялык жолжобого ылайык салык чогулта алат. И эта система означает, что правительство не имеет власти, чтобы тратить все, что не было дано его людьми, через конституционными процедурами, которые делают возможным для правительства собирать налоги.
Ошол учурда Түштүк штаттары же, бүткүл дүйнө жүзү боюнча зор мааниге ээ болгон, биздин система ийгиликтүү иштеп кетеби же кетпейби деген маселе турган. Проблема теперь заключается в том южных штатов, наша система, которая является более важным, чем все остальное в мире, должны выжить или нет.
Бул система, жалпы жонунан азыркы мезгилдеги цивилизация жашоосу деп аталган конституциялардын жана башка өнүмдөр менен кызматтардын келип чыгышын шарттайт. Эта система является системой, которая привела конституций и всех тех товаров и услуг, которые в совокупности могут быть названы современные цивилизованная жизнь.
Капиталисттик система аз сандагы алып-сатарларды жагымдуу шарттар менен камсыз кылса, жалпы элди күндөн-күнгө жакырлантат деген эл арасында кеңири жайылган сын-пикир бар. Это очень популярный предположение, критике очень редко люди, что капиталистическая система приносит удовлетворительных условий для меньшинства спекулянтов, в то время как массы становятся все более и более бедной.
Азыркы учурдагы бүтүндөй саясий система, добуш берүүчүлөр – улук, алар Конгрессти жана ар кайсы штаттагы мамлекеттин башкаруусундагы ушул сыяктуу мекемелерди шайлашат деген ишенимге негизделет. Вся наша политическая система основана на том, что избиратели являются суверенными, что избиратели избирают Конгресс и другие подобные учреждения в различных государствах, которые управляют страной.
Бул чырмалышкан татаал система, аны жөнөкөй артыкчылыктар системасы деп атасак болот, себеби өкмөт калктын бай катмарына салыктары төмөндөтүлгөн мамлекеттик облигацияларды сатып, анын аркасы менен, көбүрөөк акча-каражаттарын сарптоону каалайт. Это очень сложная система; можно было бы назвать система просто привилегии на пути снижения налогов для того, чтобы сделать богаче слои населения также заинтересованы в покупке гособлигаций и таким образом, чтобы сделать возможным для governmen

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)


Такое же слова на других языках:

RU


Похожие слова на других языках:

RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: