Меню
Эл-Сөздүк

сертификаттардын пикирлер тизмесин жайылтуу чекити

точка распространения списка отзыва сертификатов
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: сертификаттардын пикирлер тизмесин жайылтуу чекити

Кыргызский Русский
Бөгөт коюу тизмесин колдонуу өзгөрдү . Использование Черный список изменился.
Консультанттардын кыскача тизмесин түзүү Компиляция короткий список консультантов
консультанттардын кыскача тизмесин түзүү; Подготовка короткого списка консультантов;
катталуу үчүн сурангандын иш түрлөрүнүн тизмесин камтууга тийиш. Перечень мероприятий, для которых испрашивается регистрация.
аткаруунун же коюлган оюндун жазылган нускаларын көбөйтүү жана жайылтуу. копирование и распространение копий записей производительности.
Реестрге киргизилүүчү маалыматтардын толук тизмесин Кыргызпатент аныктайт. Полный перечень данных, которые будут включены в реестр определяется уполномоченным государственным.
Маалымат бөлүмүнүн редактору бериле турган кабарлардын тизмесин карап чыгат. Редактор назначение проходит через список запланированных событий.
Жарыялануучу маалыматтардын тизмесин жана толуктугун Кыргызпатент аныктайт. Кыргызпатент определяет перечень и полноту опубликованной информации.
- Коомдук уюмдардын адам укуктарын коргоо жана жайылтуу боюнча демилгелерин колдоо - Поддержка инициатив общественных организаций в области защиты и поощрения прав человека;
Бул макаладагы пикирлер сөзсүз эле АКШ өкмөтүнүн көз караштарын же саясатын чагылдырбайт. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают точку зрения или политику правительства США.
Маалыматка жетүү тиешелүү материалдарды жарыялоо жана жайылтуу жолу менен камсыз кылынат. Доступ к такой информации обеспечивается путем опубликования и распространения соответствующих материалов.
буюмдун (макеттин) сүрөтүнүн комплектин, өнөр жай үлгүсүнүн орчундуу белгилеринин тизмесин. набор изображением статьи (модели), список существенных признаков промышленного образца.
Журналдарда айтылган пикирлер сөзсүз эле АКШ Өкмөтүнүн көз карашын же саясатын чагылдырбайт. Мнения, выраженные в этих журналах, не обязательно отражают точку зрения или политику правительства США.
Алсак, Ак Жолдун тизмесин Конституциялык соттун алмашылбаган Төрайымы Чолпон Баекова баштады. Таким образом, "Ак-Жол" список "с возглавил бессменный председатель Конституционного суда Чолпон Баековой.
Расмий бюллетенде жарыяланган маалыматтардын тизмесин жана толуктугун Кыргызпатент аныктайт. Кыргызпатент определяет перечень и полноту информации, опубликованной в Официальном бюллетене.
Расмий бюллетенде жарыялануучу маалыматтардын тизмесин жана толуктугун Кыргызпатент аныктайт. Кыргызпатент определяет перечень и полноту информации, опубликованной в Официальном бюллетене.
Мамлекет ар кимдин маалымат издөө, алуу, иликтөө, жаратуу, берүү жана жайылтуу укуктарын коргойт. Государство гарантирует право каждого на поиск, получение, расследование, производить, передавать и распространять информацию.
«Өлконүн түштүк аймактарындагы Кыргызстандын ММКларына этикалык кодексин принциптерин жайылтуу» Введение Кодекс этики для СМИ Кыргызстана в южном регионе страны
микронасыялык компаниянын жана\же микронасыялык агенттиктин башкаруу органынын мүчөлөрүнүн тизмесин; Список членов органа управления по микрокредитной компании и \ или микро-кредитное агентство;
(iii) нускаларды жөнөтүү жана аларды андан ары алуучулар арасында жайылтуу коммерциялык максаттарды көздөбөйт. (III) направление экземпляров и их последующее распространение среди получателей не преследует коммерческих целей.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: