Меню
Эл-Сөздүк

сертификаттардын пикирлер тизмесин жайылтуу чекити

certificate revocation list di
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: сертификаттардын пикирлер тизмесин жайылтуу чекити

Кыргызский Английский
Бөгөт коюу тизмесин колдонуу өзгөрдү . Block list usage changed .
Консультанттардын кыскача тизмесин түзүү Compiling short list of consultants
консультанттардын кыскача тизмесин түзүү; preparation of the short list of consultants;
катталуу үчүн сурангандын иш түрлөрүнүн тизмесин камтууга тийиш. list of activities, for which registration is requested.
аткаруунун же коюлган оюндун жазылган нускаларын көбөйтүү жана жайылтуу. copying and distribution of copies of performance records.
Реестрге киргизилүүчү маалыматтардын толук тизмесин Кыргызпатент аныктайт. The complete list of data to be included in the Register shall be defined by Kyrgyzpatent.
Маалымат бөлүмүнүн редактору бериле турган кабарлардын тизмесин карап чыгат. The assignment editor runs through a list of scheduled events.
Жарыялануучу маалыматтардын тизмесин жана толуктугун Кыргызпатент аныктайт. Kyrgyzpatent shall determine the list and completeness of published information.
- Коомдук уюмдардын адам укуктарын коргоо жана жайылтуу боюнча демилгелерин колдоо - Support initiatives of public organizations in the field of human rights protection and promotion;
Бул макаладагы пикирлер сөзсүз эле АКШ өкмөтүнүн көз караштарын же саясатын чагылдырбайт. The opinions expressed in this article do not necessarily reflect the views or policies of the U.S. government.
Маалыматка жетүү тиешелүү материалдарды жарыялоо жана жайылтуу жолу менен камсыз кылынат. Access to such information is provided by publication and distribution of appropriate materials.
буюмдун (макеттин) сүрөтүнүн комплектин, өнөр жай үлгүсүнүн орчундуу белгилеринин тизмесин. a set of depiction of article (model), a list of essential features of an industrial design.
Журналдарда айтылган пикирлер сөзсүз эле АКШ Өкмөтүнүн көз карашын же саясатын чагылдырбайт. The opinions expressed in the journals do not necessarily reflect the views or policies of the U.S. government.
Алсак, Ак Жолдун тизмесин Конституциялык соттун алмашылбаган Төрайымы Чолпон Баекова баштады. Thus, "Ak-Jol"'s list was headed by the permanent Chairman of the Constitutional Court Cholpon Baekova.
Расмий бюллетенде жарыяланган маалыматтардын тизмесин жана толуктугун Кыргызпатент аныктайт. Kyrgyzpatent shall determine the list and completeness of the information published in the Official Bulletin.
Расмий бюллетенде жарыялануучу маалыматтардын тизмесин жана толуктугун Кыргызпатент аныктайт. Kyrgyzpatent shall determine the list and completeness of the information published in the Official Bulletin.
Мамлекет ар кимдин маалымат издөө, алуу, иликтөө, жаратуу, берүү жана жайылтуу укуктарын коргойт. The state guarantees the right of everyone to search, receive, investigate, produce, convey and disseminate information.
«Өлконүн түштүк аймактарындагы Кыргызстандын ММКларына этикалык кодексин принциптерин жайылтуу» Introducing a Code of Ethics for the media of Kyrgyzstan in the southern region of the country
микронасыялык компаниянын жана\же микронасыялык агенттиктин башкаруу органынын мүчөлөрүнүн тизмесин; List of management body members in the micro-credit company and\or micro-credit agency;
(iii) нускаларды жөнөтүү жана аларды андан ары алуучулар арасында жайылтуу коммерциялык максаттарды көздөбөйт. (iii) the sending of the copies and their subsequent distribution to recipients is without any commercial purpose.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: