Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: он-лайн аналитикалык иштетүү

Кыргызский Русский
иштетүү разработка
Иштетүү чөйрөсү Рабочая среда
кеңсе техникасын иштетүү Операция оргтехники
иштетүү жана техникалык тейлөө чыгымдары Управление и мониторинг
3) жер рыногун түзүү жана аны натыйжалуу иштетүү; 3) формирование рынка земли и его эффективного функционирования;
Минералдык чийки затты ташуу, сактоо жана кайра иштетүү. Транспортировка, хранение и переработка минерального сырья.
унаа каражаттарын иштетүү жана техникалык тейлөө чыгымдары эксплуатация и техническое обслуживание автомобилей
■ КРдин Айыл, суу чарба жана кайра иштетүү министрлиги, 2001-2002 -жж.; | KR Министерство сельского водного хозяйства и перерабатывающей промышленности, 2001-2002;
Ал суроо талап ИИМдин Маалыматтык-аналитикалык борборуна жиберилген. Этот вопрос перенаправлен этот запрос в Информационно-аналитического центра ИМ.
Эгер аппаратыңызды иштетүү үчүн SIM карта керек болсо, аны ордуна коюңуз. Если устройство требует SIM-карту для активации, вставьте его.
Кайра иштетүү өнөр жай өндүрүшүнүн жана курулуш ишинин артышы ИДПнын өсүшүнө орчундуу таасирин тийгизген. Увеличение производства обрабатывающей промышленности и строительстве большое влияние рост ВВП.
Маалыматтарды «тазалоо» жана андан ары статистикалык иштетүү SPSS 11.0. программасын пайдалануу менен жүргүзүлдү. Очистка данных и OD дополнительно статистическая обработка проводились с использованием программы SPSS 11.0.
“Кумтөр” алтын-кен казып алуу жайын иштетүү боюнча ишканаларды эске албаганда, ИДПнын реалдуу өсүшү 1,5 пайызды түзгөн. Реальный рост ВВП составил 1,5 процента без учета предприятий по разработке золотодобывающей месторождении «Кумтор».
Кеңешчи бул өндүрүү тизмегин орнотуу, ишке киргизүү жана иштетүү боюнча кеңеш берип, зарыл өндүрүш агымын иштеп чыккан. Консультант дал советы для установки, ввода в эксплуатацию и эксплуатация этой производственной линии и разработали необходимую систему документооборота.
Анын окуучулары америкалык көчө баскетболун жакшы көрүшүп, аны он-лайн режимде көргөндүктөн, ал баскетбол командасын түздү. Его ученики любили американскую уличный баскетбол они смотрели в Интернете, поэтому он начал баскетбольную команду.
үйрөнчүлүк, асыл-тукум, тажрыйба-селекциялык, эксперименталдык чарбаларды жана мамлекеттик сорт сыноо мекемелерин түзүү жана аларды иштетүү; создание и функционирование элитных семян, племенных, экспериментальных и селекционных подразделений и государственных учреждений элитных семян;
Жергиликтүү ресурстарды жана тажрыйбаларды, мисалы агрардык сектордогу бизнес-инкубаторлор колдонгону жакшы (айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү). Местные ресурсы и навыки должны быть лучше использовать для бизнес-инкубаторов, например, в агропромышленном секторе (например, переработка сельскохозяйственной продукции).
-ойлонулган маселелер менен тапшырмалардын системасын пайдаланууга: текшерүүчү жана өнүктүрүүчү базалык билгичтиктен аналитикалык жана чыгармачылыкка чейин; #ИМЯ?
Суюкталган газ (пропан же бутанга окшогон) күчү менен жүргөн унаалардын жакын арада туруп колдогу аспаптын иштетүү жагын алардын чыгаруучулардан тактап билүүгө болот. Вы должны проверить с производителями автомобилей с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), чтобы определить, является ли данное устройство можно безопасно использовать в их окрестности.
Инвестор минералдык чийки затты ташуу транспортун, сактоо жана кайра иштетүү боюнча объекттерди эч кандай кодулоосуз келишимдин негизинде эркин пайдалануу укугуна ээ. Инвестор будет иметь право свободного использования транспортных, хранению и переработке, это использование вводимого на договорной и недискриминационной основе.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: