Меню
Эл-Сөздүк

он-лайн аналитикалык иштетүү

online analytical processing
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: он-лайн аналитикалык иштетүү

Кыргызский Английский
иштетүү development
Иштетүү чөйрөсү Operating environment
кеңсе техникасын иштетүү office equipment operation
иштетүү жана техникалык тейлөө чыгымдары management and monitoring
3) жер рыногун түзүү жана аны натыйжалуу иштетүү; 3) formation of the land market and its effective operation;
Минералдык чийки затты ташуу, сактоо жана кайра иштетүү. Transportation, storage and processing of mineral raw Material.
унаа каражаттарын иштетүү жана техникалык тейлөө чыгымдары operation and maintenance of vehicles
■ КРдин Айыл, суу чарба жана кайра иштетүү министрлиги, 2001-2002 -жж.; ■ KR Ministry of Agriculture Water Resources and Processing Industry, 2001-2002;
Ал суроо талап ИИМдин Маалыматтык-аналитикалык борборуна жиберилген. That question redirected this inquiry to Information-analytical center of MI.
Эгер аппаратыңызды иштетүү үчүн SIM карта керек болсо, аны ордуна коюңуз. If your device requires SIM card to be activated, insert it.
Кайра иштетүү өнөр жай өндүрүшүнүн жана курулуш ишинин артышы ИДПнын өсүшүнө орчундуу таасирин тийгизген. Increase of production of processing industry and construction influenced greatly GDP growth.
Маалыматтарды «тазалоо» жана андан ары статистикалык иштетүү SPSS 11.0. программасын пайдалануу менен жүргүзүлдү. The data cleansing and od further statistical processing were conducted using the SPSS 11.0 programme.
“Кумтөр” алтын-кен казып алуу жайын иштетүү боюнча ишканаларды эске албаганда, ИДПнын реалдуу өсүшү 1,5 пайызды түзгөн. The real GDP growth made 1.5 percent excluding enterprises developing the gold mining deposit “Kumtor”.
Кеңешчи бул өндүрүү тизмегин орнотуу, ишке киргизүү жана иштетүү боюнча кеңеш берип, зарыл өндүрүш агымын иштеп чыккан. The consultant provided advice for the installation, commissioning and operation of this production line and developed the necessary workflow system.
Анын окуучулары америкалык көчө баскетболун жакшы көрүшүп, аны он-лайн режимде көргөндүктөн, ал баскетбол командасын түздү. His students loved the American street basketball they viewed online, so he started a basketball team.
үйрөнчүлүк, асыл-тукум, тажрыйба-селекциялык, эксперименталдык чарбаларды жана мамлекеттик сорт сыноо мекемелерин түзүү жана аларды иштетүү; creation and operation of elite seeds, pedigree, experimental and selection units and state elite seeds institutions;
Жергиликтүү ресурстарды жана тажрыйбаларды, мисалы агрардык сектордогу бизнес-инкубаторлор колдонгону жакшы (айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү). Local resources and skills should be better used for business incubators, for instance in the agro-industry sector (e.g. processing of agricultural products).
-ойлонулган маселелер менен тапшырмалардын системасын пайдаланууга: текшерүүчү жана өнүктүрүүчү базалык билгичтиктен аналитикалык жана чыгармачылыкка чейин; -Use a devised system of questions and tasks: ranging from tests to developing basic analytical and creative skills.
Суюкталган газ (пропан же бутанга окшогон) күчү менен жүргөн унаалардын жакын арада туруп колдогу аспаптын иштетүү жагын алардын чыгаруучулардан тактап билүүгө болот. You should check with the manufacturers of vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane) to determine if this device can be safely used in their vicinity.
Инвестор минералдык чийки затты ташуу транспортун, сактоо жана кайра иштетүү боюнча объекттерди эч кандай кодулоосуз келишимдин негизинде эркин пайдалануу укугуна ээ. The Investor will have the right of free use of transportation, storage and processing facilities, this use being administered on a contractual and non-discriminatory basis.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: