Меню
Эл-Сөздүк

карапайым

простой, безыскусственный;
карапайым жылкы простая (непородистая) лошадь, лошадь киргизской породы;
карапайым ит простая (непородистая) собака, дворняга;
карапайым киши заурядный человек (ничем не примечательный);
карапайым тил простой, безыскусственный, невычурный язык.

карапайым

простой (о человеке)
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: карапайым

Кыргызский Русский
Көпчүлүк адамдар же карапайым калк акчаны көбөйтүүнүн аркасы жакшы бүтпөйт деп ойлошот. С точки зрения большинства людей, масс, увеличение денежной массы плохо.
Ал эми банктар карапайым жарандардын аманат эсептеринен акча алып, аларга төлөмөр болушат. И банки имеют деньги от сберегательных счетов простых граждан, которые, следовательно, являющихся кредиторами.
Көпчүлүк адамдар, бүгүнкү күндөгү каржы көйгөйлөрү колунда барларга гана тийиштүү болуп, карапайым адамдардын ага эч кандай тиешеси жок деп ойлошот. Люди верят, что то, что происходит с этими денежной проблем сегодня озабоченностью зажиточный и что простые люди не столько интересует.
Байларга салыштырмалуу байлыгы чектелген жалпы карапайым калк үнөмдөлгөн акчаларын аманат салымдары, облигациялар, камсыздандыруу полиси түрүндө инвестициялашат. Массы, люди, которых мы называем менее богатых, чем богатых людей, вложили свои сбережения в сберегательных вкладов, в облигации, в страховых полисов, и так далее.
Бирок карапайым калктын металлдар жөнүндө жетишээрлик маалыматы жана билими жок болсо дагы, мыйзамдуу түрдө жасалган тыйындар менен жасалма тыйындарды так айырмалай алышкан. Но даже граждане с очень мало информации и знаний металла может обнаружить различия между юридически и ритуально [должным] придумал штуку денег и еще один кусок, который не был.
Германиянын мисалында, экономикалык көйгөйлөрдү ири банктардын менеджерлери жана бизнес багытындагы журналдардын кесипкөй жамааты гана эмес, ар бир карапайым адам дагы билсе ашыкча болмок эмес. Пример Германии может помочь вам понять, что есть еще много вещей, которые можно извлечь об экономических проблемах всеми, не только менеджеров крупных банков, профессиональных редакторов журналов бизнеса, и так далее.
Ал институт мамлекет, мамлекеттин укук тартибин коргоо механизми, башкача айтканда, карапайым адамдарды, башка бирөөлөрдүн аларга каршы күч колдонушунан коргоо үчүн, мамлекеттин күч колдонуу укугу. Это учреждение является государственным, полиция сила государства, власть прибегать к насилию для того, чтобы предотвратить другие люди, обычные люди, прибегать к насилию.
Бирок карапайым калк, жогоруда айтылып кеткендей, шайлоо алдындагы үгүттөө иштери башталаарда, элдин көбү жактырбаган салыкты же кеңири белгилүү болгон мамлекеттик чыгымдарды тандоо керек деген эки айры жолго туш болушат. Но для обычных людей остается: дилемма между очень непопулярного налога и очень популярной расходов накануне избирательной кампании.
Ошондой эле, эгер өкмөт учурдагы акча бирдигинин сатып алуу жөндөмүн солгундатса, жалаң байлар гана эмес, ортоңку класстын өкүлдөрү, б.а. балдарына билим берүү, же карылык жеткенде пайдалануу үчүн өмүр бою акча топтоп келген карапайым эл дагы жабыр тартат И если вы что-то, как это делают практически все правительства, против покупательной способности денежной единицы сегодня в нынешних условиях, вы больно не богатые, но средний класс и массы людей, которые спасают всю свою жизнь
Аалам партиясыздар партиясынын аял-талапкерлердин тизмесине көп убактылуу иштебегендерди (11%) тартуу менен (партиядагылар) аялдардын көп добушун алууну көздөгөн партия лидери: «ушундай эле карапайым аялдар карапайым талапкерлер жөнүндө окуп, алар үчүн до Лидер партии "Аалам" - это партия беспартийных пояснил довольно большой процент (11%) временно не работает кандидатов-женщин в их списке тем, что через это они хотели привлечь женщин голосов, "Так что обычные женщины,
Илгерки замандын шарттарында, жалпы карапайым калктын каражат топтоого мүмкүнчүлүгү болгон эмес, кедей адамдын бир нече тыйын иштеп таап, аны үйдүн бир жерине ката койгонго мүмкүнчүлүгү болсо болгондур, бирок катылган акчаны сарптоо зарылчылыгынан кутулуу Под древних условиях, массы не имели возможности для сохранения; бедняк имел лишь возможность заработать несколько монет, возможно, и скрыть эти монеты куда-то, возможно, в темном углу своей территории, но все это было.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: