Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
<->
 
Яндекс переводчик <->
История Ваших переводов:
 
 
История/закладки
Онлайн инфо/переводы
Онлайн переводчик
Найденные
Перевод/результат для - Каржы уюму
 

Каржы уюму

 
Финансовая организация
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов:(бета) Каржы уюму

КыргызскийРусский
Микрокаржы уюмунун аудитиАудит микрофинансовой компании.
Микрокаржы уюмунун аталышыНаименование микрофинансовой организации.
Микрокаржы уюмунун максатыЦель создания микрофинансовой организации.
Микрокаржы уюмунун резервдериЗапасы микрофинансирования организации.
Микрокаржы уюмунун эсепке алуусу жана баяндама берүүсүУчет и отчетность в микрофинансовой организации.
Микрокаржы уюмунун каржы жылы 1-январдан башталат жана 31-декабрда бүтөт.Финансовый год в микрофинансовой организации начинается 1 января и заканчивается 31 декабря..
Микрокаржы уюму көз карандысыз аудиторлордун күчү менен жыл сайын көз карандысыз аудитти өткөрүүгө тийиш.Микро-финансирование Организация должна проводить ежегодный независимый аудит независимыми аудиторами..
Микрокаржы уюмунун жылдык баяндамалардын түзүмү жана мөөнөттөрү Улуттук банктын ченемдик актыларында белгиленет.Структура и сроки представления годового отчета по микрофинансирования организации определяются нормативными правовыми актами Национального банка..
Микрокаржы уюму банк болуп саналбайт жана ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык, айрым банк иш аракеттерин жүргүзө алат.Микро-финансирование организации не является банком и может осуществлять конкретные банковские операции в соответствии с требованиями настоящего Закона..
Микрокаржы уюму Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Улуттук банктын чечими боюнча кайра уюштурулушу мүмкүн.Микрофинансирование организация может быть реорганизована по решению Национального банка в соответствии с законодательством Кыргызской Республики..
Лицензияны кайтарып алган учурдан тартып Улуттук банк микрокаржы компаниясын микрокаржы уюмунун реестринен чыгарып салат.С момента отзыва лицензии, Национальный банк снимает микро-финансовой компании из реестра для микрофинансовых компаний..
күрөө коюучунун күрөөгө коюлган мүлкүн анын микрокаржы уюмунун алдындагы милдеттенмелерин төлөттүрүү үчүн алып коюуга жана сатып өткөрүүгө;Изымать и продавать заложенное имущество для выполнения клиентских обязательств перед микрофинансовой организацией;.
Микрокаржы уюму өз ишин Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары - Улуттук банк) лицензиясынын (күбөлүгүнүн) негизинде ишке ашырат.Микро-финансирование организация осуществляет свою деятельность на основании лицензии (свидетельства) из Национального банка Кыргызской Республики (далее - Национальный банк)..
Төлөөгө кудуретсиз (банкрот) болгон учурда микрокаржы уюму Кыргыз Республикасынын кудуретсиздик жөнүндө мыйзамына ылайык, банк катары жоюлат.В случае невыполнения (банкротстве) микро-финансирование ликвидации организации в качестве банка в соответствии с законодательством о банкротстве Кыргызской Республики..
Филиалдын жетекчилери аны түзгөн микрокаржы уюму тарабынан дайындалат жана аларга берилген ишеним каттын негизинде белгиленген тартипте иш алып барат.Менеджеры Отрасль назначаются микрофинансирования организации, которая его создала, а акт на основе уполномоченного доверенности, выданной им..
Микрокаржы уюму берилген маалыматтардын жана баяндамалардын тактыгы жана толуктугу үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.Микрофинансирование организация несет ответственность за достоверность и полноту информации и докладов, представленных в соответствии с законодательством Кыргызской Республики..
Бул учурда Улуттук банк микрокаржы уюмунан кеткен чыгымдардын ордун толтуруп берүүнү талап кылууга укуктуу, анткени алар микрокаржы уюму тарабынан төлөнүп берилүүгө тийиш.В этом случае Национальный банк имеет право требовать возмещения таких расходов из микро финансовой организации, как они выросли в виде долга, подлежащего погашению ему микрофинансирования организации..
Микрокаржы уюму документтердин, кулактандыруулардын же жарнамалык материалдардын биринде да анын уставында жазылган аталыштан айырмаланган аталышты пайдаланууга укугу жок.Микро-финансирование организация не может использовать имя, отличное от указанных в ее Уставе в любой из его документов, объявлений или рекламных материалов..
Микрокаржы уюмунун филиалы мененңже өкүлчүлүгүнүн аталышын, жайгашкан жерин, аткарган ишинин түрүн өзгөртүү бул тууралу Улуттук банкка билдиргенден кийин жүргүзүлүшү мүмкүн.Изменение названия, местонахождения, видов деятельности филиала и \ или представительства микрофинансовой организации может быть принято после уведомления Национального банка..
Филиал микрокаржы уюму менен бирдиктүү жаргылык капиталга, баланска, ошондой эле микрокаржы уюмунун аталышына толук дал келүүчү, "филиал" деген сөз кошулуп жазылган аталышка ээ.Филиала акции стартового капитала микрофинансирования организации, балансовые и имя, которое полностью соответствует названию микрофинансирования организации, добавив только слово "филиал"..

Найти все переводы слова "Каржы уюму" на Кыргызском языке из всех словарей в системе - Эл-Сөздүк

Хотите добавить свой перевод для слово: "Каржы уюму"? Ввойти


Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук:
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru