Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Котормолордун мисалдары: талаа тиби

Кыргызча Орусча
талаа; Lea;
кирүү тиби Тип доступа
Талаа этабы полевой этап
Тиби боюнча . По типу.
белги берүү тиби Тип сигнала
жарамсыз талаа номуру недействительный номер поля
тарифтин тиби жарамсыз неверный тип ставки
Кириш сөздүн эки негизги: кыска жана кеңири деген тиби бар. Есть два основных типа приводит: твердые и мягкие.
Кириш сөздүн эки тиби тең актуалдуу жаңылыктар үчүн колдонулушу мүмкүн. Любой тип свинца может быть использован для аппаратных новостной публикации.
Талаа этабын аяктаганда бардык сурамжылоолор текшерилди жана баа коюлду. По окончании полевого этапа все анкеты были проверены и оценены.
Графикалык материалдардын эки тиби тең басма сөздө да, телерадиодо да колдонула берет. Оба типа графики работать так же хорошо для трансляции, как они делают для печати.
Көп редакторлор өздөрү көзөмөлдөгөн кызматкерлердин жылдык иштери үчүн да жооп берет жана бул өз ара байланыштын формалдык тиби болуп эсептелет. Многие редакторы также несут ответственность за ежегодных аттестаций работников они контролируют, что является более формальным тип обратной связи.
Кириш сөздүн керек түрүн тандап алуу кабардын маанилүүлүгү жана убактысы, кабар уюмунун тиби, басуу же эфирге чыгаруу сыяктуу көптөгөн факторлорго жараша болот. Выбор правильного вида свинца зависит от многих факторов, в том числе важности и сроках рассказа и типа организации Новости, публикации или трансляции вовлечены.
Бир нече жыл мурун эле, ал жерде токой менен саздан башка эч нерсе жок, какыраган талаа болгон, кийинчерээк, шаарларды, үйлөрдү, эмеректерди, жада калса, шампан сыяктуу ар кандай спирт ичимдиктерин көрүүгө болот эле. Где только на короткое время, прежде чем не было ничего, кроме леса и болота, были города, дома, мебель и импортные бутылки шампанского.
19-апрелде АКШ Өкмөтү Ош облусунун Кара-Кулжа районунун Кара-Гуз, Кашка-Жол, жана Ылай-Талаа айылдык округдарында сугат суу колдонуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу максатында 92 294 АКШ доллар көлөмүндөгү үч грантты тартуулайт. 19 апреля 2012 года, правительство Соединенных Штатов будет награда три гранта на общую сумму $ 92 294 для улучшения доступа к поливной воде в Кара-Гуз, Кашка-Жол и Ylai-Тала айыл окмоту, в Кара-Кульджа районе Ошской области.
Биринчи катмар катары регион (жети облус жана Бишкек шаары) пайдаланылды, андан кийин ар бир региондо мектептин жайгашкан жеринин тиби боюнча (айыл шаар) жана окутуу тили (кыргыз, орус,өзбек) боюнча стратификация жүргүзүлдү. Первой страты составил область (семь областей и город Бишкек), то каждый регион разделены на типы по местоположению (село / город) и языка обучения (кыргызский, русский, узбекский).
Буйрукта талаа этабын өткөрүү мөөнөттөрү, ошондой эле ишке зарыл көмөктөрдү көрсөтүү өтүнүчү көрсөтүлгөн, Билим берүү министрлиги тарабынан мындай колдоо көрсөтүүнүн болушу талаа иштерин уюштурууда чоң мааниге ээ болгон. Постановление указано период полевого этапа, а также запрос о предоставлении любой помощи, необходимой для его осуществления. Поддержке Министерства образования сыграло важнейшую роль в организации работы на местах.
Аталган иш-чара АКШнын Эл аралык өнүктүрүү агенттигинин Өткөөл демилгелер программасынын (USAID/OTI) жергиликтуу бийлик мекемелери жана суу колдонуучулар ассоциациялары менен биргеликте аткарылып, жазгы талаа иштери мезгилинин башталышында 10 километрден Под управлением через Агентство США по международному развитию Управления переходных инициатив (USAID / OTI) в партнерстве с муниципальными учреждениями и ассоциациями водопользователей, эти мероприятия будут оживить более 10 километров орошен
Кара-Гуз, Кашка-Жол, жана Ылай-Талаа сугатынын сууну камсыздоо инфраструктураларынын жетишсиздүү каралуусу жана жазгы сел суунун жоготулуусуна, коомчулуктар арасында бөлүнүүчү сугат сууну колдонуу мүмкүнчүлүгүнүн чектелүүсүнө, жана жергиликтүү абалды оорд Весенний паводок и недостаточное техническое обслуживание инфраструктуры водоснабжения в Кара-Гуз, Кашка-Жол и Ylai-Тала ирригационных систем привело к неконтролируемой потери воды, ограниченный доступ к поливной воде распределяется между сообществами, и

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: